Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/26550
Title: Özofagus kanserlerinde cerrahi sağıtım
Other Titles: Surgical treatment of the esophageal cancer
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
Baççıoğlu, Erdal
Özkan, Hayati
Cengiz, Mete
Özdemir, İ. Ayhan
Keywords: Özofagus kanser
Cerrahi sağıtım
Surgical treatment
Esophageal cancer
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baççıoğlu, E. vd. (1983). ''Özofagus kanserlerinde cerrahi sağıtım''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3), 329-339.
Abstract: 1977-1983 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs-Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde 41 olguya özofagus kanseri tanısı konulmuş , bunlardan 35'inde cerrahi olarak sağıtımı yapılmıştır. Olgularımız 24 ve 86 yaşları arasında ortalama yaşı 56.9 olan 31 erkek, 10 kadın olgudan oluşmaktadır. Kanser 1 olguda servikal, 8 olguda üst torasik, 4 olguda orta torasik, 28 olguda alt torasik ve kardiada yerleşimli idi. Histopatolojik olarak 32 olguda yassı hücreli, 8 olguda adenokarsinom, 1 olguda lenfosarkom olarak belirlendi. Otuz Beş olguya cerrahi girişim uygulandı. Onyedi olguya gastrostomi, intübasyon, by-pass içeren palyatif cerrahi, 18 olguyada mide, kolon, jejunum transplantasyonundan oluşan küratif cerrahi girişimi yapıldı. Üç olgumuz, erken postoperatif dönemde solunum yetmezliği, anastomozasızm, interpoze kolon nekrozu komplikasyonları sonucu kaybedildi. Diğer 32 olguya 1.ay ve 1.5 yıl arasında değişen yaşam süresi sağlanabildi.
Forty-one cases were diagnosed as esophageal carcinoma, 35 of them were treated surgically, at The Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery of University of Uludağ Medical Faculty, between the years 1977 and 1983. Our cases included 31 male and female patients, 24-86 years of age with mean age of 56.9. The localization of tumor was crucial in case, mid-thoracic in 4 cases, and lower thoracic and cardiac in 28 cases. Histopathological diagnosis were squamous cell carcinoma in 32, adenocarcinoma in 8, and lenfosarcoma in 1 case. In 17 cases the surgical procedures were palliative with gastrostomy, intubation, and by-pass, and in 18 cases surgery was applied for curative aim as stomach, colon and jejunal interposition. Three of the cases died in the postoperative period because of respiratory insufficiency, anastomosis leakage and necrosis of interposed colon, Other 32 cases survived between 1 month and 1.5 year.
Description: Bu çalışma, 17-19 Ekim 1983 tarihlerinde Bursa[Türkiye]'da düzenlenen V. Türk Gastroenteroloji Kongresi'nde bildiri olarak sunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/26550
Appears in Collections:1983 Cilt 10 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_3_11.pdf1.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons