Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/26515
Title: Multipl primer kanserlerde prognostik faktörlerin incelenmesi
Other Titles: Analysis of prognostic factors in multiple primary cancer
Authors: Engin, Kayıhan
Ünsal, Mustafa
Keywords: Multipl primer
Kanserlerde prognostik faktörler
Multiple primary
Prognostic factors in cancers
Issue Date: 23-Apr-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Engin, K. ve Ünsal, M. (1994). ''Multipl primer kanserlerde prognostik faktörlerin incelenmesi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 21(1), 1-5.
Abstract: 1980-84 yılları arasında Onkoloji ve Nükleer Tıp Merkezine kabul edilen 9. 180 yeni kanser olgusunun izlemleri sırasında 76 multipi primer kanser olgusu saptandı. Larynx ve akciğer kanserinin birlikte görülmesi en sık karşılaşılan kombinasyonu (% 21). Daha sonra dudak-larynx (% 6.6), cilt-larynx ve cilt-akciğer (% 5.3), meme-over ve meme endometrium (% 4) kombinasyonları geliyordu. Larynx kanseri tüm ve erkek olgularda en sık görülen multipl primer kanser komponenti idi (% 46 ve% 61.2). Larynx kanserini akciğer (% 39.5 ve % 55.1) kanseri izliyordu. Kadınlarda ise meme kanseri en sık karşımıza çıkan komponent idi (% 63). Onbir olguda iki kanser aynı zamanda gelişmişti. Kalan olgularda ise ara 1 ay ile 30 yıl arasında değişiyordu. Olguların % 62 'sinde ara 3 yıldan kısaydı. Sigara içme oranı özellikle erkeklerde ve larynx ve akciğer kanseri olgularında yüksekti. İkinci primer gelişiminden sonra ortalama izlem 1.5 ±0. 2 yıldı. Onyedi olgu son izlemde hastalıksız bulundular(% 22.4). Kadın multi primer kanser olgularında prognoz daha iyiydi. Yaş ve iki kanser arası süre en önemli prognostik faktörler olarak ortaya çıktılar.
Seventy-six patients with multiple primary cancers have been found among 9.180 cancer patients admitted to the Center of Oncology & Nuclear Medicine, Okmeydanı Hospital, Istanbul, Turkey between 1980 and 1984. The majority of the patients were male. Combination of larynx cancer and lung cancer was the most commonly seen one. lt was followed by lip cancer-larynx cancer (6. 6 %), skin cancer-larynx cancer and skin cancer-lung cancer (5. 3 %), breast cancer-ovary cancer and breast cancer-endometrial cancer (4 %) combinations. Larynx cancer was the most commonly seen multiple primary cancer component in all patients (46 %) and in male patients (61.2 %). lt was followed by lung cancer, i. e., 39.5 % in all patients and 55.1 % in male patients. In female patients, breası cancer was a component in 63 % of the cases. In eleven patients, two cancers were diagnosed concurrently. In other cases, the interval between two cancers varied between I month and 30 years. The mean interval was 4.1 ±0.6 years. In 62 % of the cases, the interval between two cancers was shorter than 3 years. Smoking rate was especially high in male patients. Mean follow-up after second primary cancer was 1.5 ±0. 2 years. Seventeen patients were found to be disease free at their last follow-up (22. 4 %). The prognosis for female patients with MPC appeared to be better. Age and time interval were the two most important prognostic factors.
URI: http://hdl.handle.net/11452/26515
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:1994 Cilt 21 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_1_1.pdf1.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons