Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/26308
Title: Epidural bupivakain ve fentanil devamlı infüzyonu ile torakotomi sonrası ağrıların kontrolü
Other Titles: Continuous infusion of epidural bupivacaine and fentanyl for postthoracotomy pain
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
Şahin, Şükran
Gören, Suna
Özdemir, İ. Ayhan
Toydemir, Orhan
Keywords: Epidural bupivakain
Fentanil devamlı infüzyon
Torakotomi
Ağrı kontrolu
Pain control
Thoracotomy
Fentanyl continuous infusion
Epidural bupivacaine
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şahin, Ş. vd. (1992). ''Epidural bupivakain ve fentanil devamlı infüzyonu ile torakotomi sonrası ağrıların kontrolü''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 19(2), 177-182.
Abstract: Torakotomilerden sonra görülen insizyon ağrısını kontrolu akciğer komplikasyonlarının azaltılması açsından çok önemlidir. Bu amaçla Bupivakain ve yüksek lipid solubilitesi ve hızlı doku alınımına sahip bir opiat olan Fentanil ile hazırladığımız solüsyonla torakotomi sonrası ağrıyı durdurmaya çalıştık. Çeşitli nedenlerle torakotomi uygulanan 16-72 yaşları arasında 5 kadın, 28 erkek toplam 33 hastaya T10 L4 aralıklar arasından epidural kateter yerleştirildi. Operasyon sonunda 10 ml. bolus (Bupivakain % 0.5 2 ml + fentanil 0.05 mg + SF) dozunu takiben 1 mg/ml Bupivakain + 5 ug/ml Fentanil solüsyonu ile infüzyona başlandı. İnfüzyon hızı hastanın gereksinimine göre gerektikçe arttırılıp, azaltıldı. Hastalar kateter çıkarılıncaya kadar yoğun bakımda VAS (Görsel Analog Skorlama) ile ağrının kontrolü bakımından izlendiler, torakostomi tüpü çıkarıldıktan sonra epidural kateter çekildi. Olgularımızın hepsinde torakotomiye bağlı ağrı oldukça etkin olarak giderildi. Hiç bir hastada istenmeyen etki görülmedi. Epidural kateter en az 3, en fazla 13 gün yerinde kaldı. Posttorakotomi ağrılarının kontrolünde bu yöntemin etkin, emniyetli ve kolay bir yol olduğu sonucuna varıldı.
It is of major importance to control posthoraotomy incisional pain for reducing pulmomary complications. We tried to control post thoracotomy pain with a prepared solution of bupivacaine and an opiate fentanyl, which is highly soluble in lipids and has rapid tissue uptake. Epidural catheter was placed between Tıo-L4 interspace to 5 female and 28 male (total 33) patients aged 16-72 undergoing thoracotomy for various reasons. At the end of surgical procedure 10 ml. of Bupivacaine 0.5 % + 2 ml of fentanyl 0.05 mg + SF was given bolus followed by an infusion of 1 mg/ml. Bupivacaine + 5 mg/ml. Fentanyl solution. The infusion rate was decreased or increased depending on tlıe patients' needs. Patients were followed in the Intensive Care Unit and pain was evaluated by VAS (Visual Analogue Score). Epidural catlıeter was withdrawn when thoracotomy tubes were taken out. Pain was controlled quite efficiently in all patients. No side effect was encountered in any of them. Catheter was kept in place minimum of 3, and maximum of 13 days. We conclude that this method is efficient, safe and simple in controlling prostatectomy pain.
Description: Bu çalışma, 18-23 Ekim 1991 tarihleri arasında Marmaris[Türkiye]'de düzenlenen XXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/26308
Appears in Collections:1992 Cilt 19 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_2_5.pdf1.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons