Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/26166
Başlık: Balans anestezi
Diğer Başlıklar: Balance anesthesia
Yazarlar: Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi.
Toydemir, Orhan
Anahtar kelimeler: Balans
Anestezi
Balance
Anesthesia
Yayın Tarihi: 1978
Yayıncı: Bursa Üniversitesi
Atıf: Toydemir, O. (1978). ''Balans anestezi ''. Bursa Tıp Fakültesi Dergisi, 5(1-2-3-4), 115-118.
Özet: Bugün mevcut bir çok inhalasyon anestezik ilaçlar arasında nitroz oksit en az toksik ve patlamayan olarak bilinir. Nitroz oksit zayıf bir ajan olmasına rağmen halotan 'ın MAC değerini 1/3 oranında azaltır. İndüksiyon için Barbitürat, inhalasyon için % 50-70 nitroz oksit ve yeterli dozda kas gevşeticiler bugün için en emin anestezik tekniği olarak kabul edilmektedir.
Of the many inhalation drugs available today, nitrous oxide is the only one which is both non-explosive and nontoxic. Nitrous oxide is considered to be relatively weak but 70 % Nitrous oxide can reduce MAC for halathan to one third. Barbiturate for induction, nitrous oxide 50 % to 70 % and muscle relaxant in sufficient doses can be considered as a safe anesthesia technique.
URI: http://hdl.handle.net/11452/26166
Koleksiyonlarda Görünür:1978 Cilt 5 Sayı 1-2-3-4

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
5_1-4_20.pdf845.67 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons