Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/26165
Başlık: Anestetik ilaçların plasentadan geçişleri ve fötal dokularda yayılımları
Diğer Başlıklar: Passage of anesthetic drugs through the placenta and spread in fetal tissues
Yazarlar: Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi.
Toydemir, Orhan
Anahtar kelimeler: Anestetik ilaçlar
Plasenta
Fötal dokular
Fetal tissues
Placenta
Anesthetic drugs
Yayın Tarihi: 1978
Yayıncı: Bursa Üniversitesi
Atıf: Toydemir, O. (1978). ''Anestetik ilaçların plasentadan geçişleri ve fötal dokularda yayılımları ''. Bursa Tıp Fakültesi Dergisi, 5(1-2-3-4), 107-113.
Özet: Anne karnındaki ilaçların plasenta aracılığıyla fötusa geçişi ve fötus dolaşımındaki bir çok şant'lar nedeniyle dilüe edilmesi (sulandırılması) ve genel dolaşımdan evvel fötus karaciğerinde süzülmesi ve buna bağlı olarak derin uyuyan anneden doğan çocuğun deprese olmayıp derin ve normal soluk alması ve apgar değerlerinin yüksek bulunması nedenleri ve bunun pratikteki uygulaması tartışıldı.
We have discussed the reasons for the newborn baby 's good Apgar's scores and satisfactory breathing situation just after delivery from a deeply anesthetised mother. We have also shown the different patterns of circulation in mother and fetus. In the fetus side there are many shunts that cause considerable dilution of blood and breakdowns of drugs by fetus liver.
URI: http://hdl.handle.net/11452/26165
Koleksiyonlarda Görünür:1978 Cilt 5 Sayı 1-2-3-4

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
5_1-4_19.pdf1.73 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons