Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/26157
Başlık: Anestezide hipotansiyon (iki olgu nedeniyle)
Diğer Başlıklar: Hypotension in anesthesia (due to two cases)
Yazarlar: Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi.
Toydemir, Orhan
Şahin, Şükran
Anahtar kelimeler: Anestezide hipotansiyon
Hypotension in anesthesia
Yayın Tarihi: 1978
Yayıncı: Bursa Üniversitesi
Atıf: Toydemir, O. ve Şahin, Ş. (1978). ''Anestezide hipotansiyon (iki olgu nedeniyle)''. Bursa Tıp Fakültesi Dergisi, 5(1-2-3-4), 61-67.
Özet: Kan basıncı normal olan hastalar yan pozisyona çevirirlerse değişik nedenlere bağlı olarak kan basıncı düşebilir. Bu yazı da çok seyrek görülen iki olgu sunulmuş, ameliyat pozisyonuna ve anesteziye bağlı olarak görülebilecek hipotansiyon konulan tartışılmıştır.
In this article two unusual cases in whom hypotension developed due to lateral positioning were introduced and the cause of hypotension due to anesthesia and the positioning of the patient for surgery were discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/26157
Koleksiyonlarda Görünür:1978 Cilt 5 Sayı 1-2-3-4

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
5_1-4_11.pdf1.56 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons