Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/26055
Title: Sığırlarda taşıma sırasında hayvan refahına etki eden faktörler
Other Titles: Factors affecting animal welfare during transport in cattle
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
0000-0003-0379-7492
Kara, Nurcan Karslıoǧlu
Koyuncu, Mehmet
ABB-3323-2020
AAG-8536-2021
57213497439
16156692300
Keywords: Veterinary sciences
Transportation
Animal transport
Welfare
Cattle
Handling
Slaughter
History
System
Calves
Ph
Animalia
Bos
Taşıma
Hayvan nakli
Refah
Sığır
Yükleme ve boşaltma
Issue Date: 2011
Publisher: Kafkas Üniversitesi
Citation: Kara, N. K. vd.(2011). "Sığırlarda taşıma sırasında hayvan refahına etki eden faktörler". Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(3), 511-516.
Abstract: Recently, transportation in cattle has become a routine management practice as livestock export or import have become more common. The welfare and health of animals can be substantially affected by transport. During transport, many factors such as loading, unloading, loading density, transport duration, water and feed needs of animals and movements of vehicle directly affect on animal welfare, health, carcass and meat quality. In this review, some factors affecting on cattle welfare during transport were examined.
Son yıllarda canlı hayvan ithalat ve ihracatının yaygın hale gelmesiyle taşıma, rutin bir yönetim uygulaması halini almıştır. Hayvan refahı ve sağlığı taşıma ile büyük ölçüde etkilenir. Taşıma sırasında hayvan sağlığı ve refahını doğrudan etkileyen, yükleme, boşaltma, yükleme yoğunluğu, seyahat süresi, su ve yem ihtiyacının giderilmesi ve taşıma boyunca aracın hareketleri gibi çok sayıda faktör, hayvan refahı, karkas ve et kalitesi üzerinde etkilidir. Bu derlemede sığırlarda taşıma sırasında refaha etki eden söz konusu bazı faktörler incelenmiştir.
URI: https://vetdergikafkas.org/uploads/pdf/pdf_KVFD_951.pdf
http://hdl.handle.net/11452/26055
ISSN: 1300-6045
Appears in Collections:Scopus
TrDizin
Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kara_Koyuncu_2011.pdf298.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons