Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2603
Title: Vergi hukukunda muvazaa ve peçeleme işlemleri ile bu işlemlerin önlenmesine yönelik araçların değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of procedures for prevention collusion and fictitious transactions in tax law
Authors: Gerçek, Adnan
Bayrakçı, Ömer Faruk
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
Keywords: Muvazaa
Vergi hileleri
Peçeleme işlemleri
Emsallere uygunluk ilkesi
Kanuna karşı hile
GAAR
SAAR
Colusion
Fictitious transaction
Tax fraud
Arm-length principle
Abuse of law
Issue Date: 18-Jan-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayrakçı,Ö. F. (2017) Vergi hukukunda muvazaa ve peçeleme işlemleri ile bu işlemlerin önlenmesine yönelik araçların değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Peçeleme işlemleri ve muvazaalı işlemler, mükelleflerin sözleşme özgürlüğünü kullanarak tesis ettikleri işlemlerdir. Bu işlemlerle mükellefler hedefledikleri iktisadi sonuca ulaşmak için vergi kanunlarının sözüne uygun fakat özüne aykırı işlem tesis etmektedirler. İktisadi gerçekliğe aykırı olarak yapılan bu işlemlerle mükellefler daha az vergi ödemeyi ya da vergisel yükümlülükten kurtulmayı amaçlamaktadır. Peçeleme işlemi ve muvazaalı işlemler aracılığıyla oluşturulan yapay görünümler sayesinde bazı mükelleflerin vergisel çıkar sağlamaları; vergilemede eşitlik ve adalet ilkeleri başta olmak üzere vergi kanunlarına ve vergileme ilkelerine tezat oluşturmaktadır. Bu nedenle yapılan bu işlemlerin tespiti halinde gerçek iktisadi işlemin vergilendirilmesi söz konusu olmaktadır. İktisadi gerçekliği gizleyerek vergisel çıkar elde etmek isteyen mükelleflerin bu işlemlerini önlemek için; özel amaçlı düzenlemeler, genel amaçlı düzenlemeler, özel amaçlı yasalar ve birtakım vergi güvenlik önlemleri oluşturulmuştur.
Fictitious transactions and collusion are transactions contrary to the essence of tax laws by using contractual freedom of taxpayers. Taxpayers in order to reach their aimed economic results by concealing economic reality with the help of fictitious transactions and collusion, establish procedures acording to the promise of tax laws contrary to essence of the tax laws. Taxpayers with these transactions contrary to economic reality intend to avoid the tax liability or pay less tax. Thanks to artificial view composed through fictitious transactions and collusion taking advantages of some taxpayers, but this case is in contrast to tax laws and taxation policy by taking into account especially equality and justice in taxation. Therefore, incase of detection of these transactions, taxation must be made acording to real economic transactions. Taxpayers who want to avoid taxes by hiding the economic reality in order to prevent the overall arrangements for this process general measures, special measures, special tax codes and tax security measures have been established.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2603
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459904.pdf3.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons