Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/25824
Title: The perspectives of EFL instructors and students on distance education: Implications for English language teacher education
Other Titles: Uzaktan eğitim üzerine İngilizce öğretmen ve öğrencilerinin görüşleri: İngilizce öğretmen eğitimi için çıkarımlar
Authors: Genç, Zübeyde Sinem
Durna, Fatma Kübra
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
0000-0002-3844-3662
Keywords: Distance education
English language teaching
In-service teacher education
Pre-service teacher education
Online education
Çevrimiçi eğitim
İngiliz dili dğitimi
Hizmet içi öğretmen eğitimi
Issue Date: 16-Feb-2022
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Durna, F. K. (2022). The perspectives of EFL instructors and students on distance education: Implications for English language teacher education. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: While distance education is not a brand-new concept in EFL education, the spread of COVID-19 initiated the emergency online education process which impacted all educational institutions all around the world. The considerable challenges which were met particularly by students, instructors and institutions during this period manifest the need for in-depth research in this field. Accordingly, the aim of the present study is to investigate the views of EFL students and instructors on online education and contribute to both pre-service and in-service EFL teacher education. The universe of the study consists of 10 students and 10 instructors who experienced both face-to-face and online education during 2019-2020 academic year in the English Preparatory Program of a private university in İstanbul, Turkey. To this end, a qualitative research design involving a semi-structured interview with students and a semi-structured interview as well as a focus group meeting with instructors was adopted to obtain wider perspectives. All the recorded and transcribed data were analyzed by means of MAXQDA which is a qualitative data analysis program. This particular study serves as a comprehensive needs analysis for both pre-service and in-service teacher education touching on hot-button issues including advantages and disadvantages of distance teaching in terms of various aspects, online skills, grammar and vocabulary vi development, material usage, interaction, student participation and motivation, online assessment, camera usage from both the perspectives of students and instructors, and offers suggestions not only for educational community, but also for software developers.
Uzaktan eğitim, Yabancı Dil olarak İngilizce (EFL) eğitiminde yeni bir kavram olmasa da COVID-19 virüsünün yayılması, tüm dünyadaki eğitim kurumlarını etkileyen acil uzaktan eğitim sürecini başlatmıştır. Bu dönemde özellikle öğrenciler, öğretim görevlileri ve kurumlar tarafından karşılaşılan kayda değer zorluklar, bu alanda derinlemesine araştırma yapılması ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda, bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak İngilizce öğretimi alanında öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çevrimiçi eğitime ilişkin görüşlerini araştırmak ve hem hizmet öncesi hem de hizmet içi İngilizce öğretmenliği eğitimine katkı sağlamaktır. Araştırmanın evrenini, 2019-2020 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde özel bir üniversitenin İngilizce Hazırlık Programı’nda hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim deneyimi yaşayan 10 öğrenci ve 10 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Bu amaçla, daha geniş perspektifler elde etmek için, öğrencilerle yarı yapılandırılmış bir görüşme ve öğretim görevlileriyle yarı yapılandırılmış bir görüşmenin yanı sıra bir odak grup toplantısını içeren nitel bir araştırma deseni tercih edilmiştir. Kaydedilen ve kopyalanan tüm veriler, bir nitel veri analiz programı olan MAXQDA aracılığıyla analiz edilmiştir. Bu özel çalışma, hem öğrencilerin hem de öğretim görevlilerinin gözünden, uzaktan öğretimin çeşitli yönlerden avantajları ve dezavantajları, çevrimiçi olarak beceri, dilbilgisi ve kelime gelişimi, materyal kullanımı, etkileşim, öğrenci katılımı ve motivasyonu, çevrimiçi değerlendirme, viii kamera kullanımı gibi güncel konulara değinmektedir ve sadece eğitim camiası için değil, yazılım geliştiriciler için de öneriler sunmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/25824
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatma_Kübra_Durna.pdf1.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons