Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/25563
Title: 3 yaşında bir çocukta atipik bilateral tutulumlu paralitik spinal poliomyelit tip 1 (vaka sunumu)
Other Titles: A case of type 1 spinal bilateral poliomyelitis in a three-year-old child (a presentation of a case)
Authors: Sağır, Zekai
Hacımustafaoğlu, Mustafa
Okan, Mehmet
Kılıç, Şebnem
Ildırım, İbrahim
Keywords: Sinir sistemi
Paralizi
Poliovirus
Nervous system
Paralysis
Issue Date: 10-Jun-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hacımustafaoğlu, M. vd. (1996). ''3 yaşında bir çocukta atipik bilateral tutulumlu paralitik spinal poliomyelit tip 1 (vaka sunumu)''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 23(1-2-3), 111-114.
Abstract: 3 yaşındaki bir erkek çocukta tip 1 (vahşi virus) poliomyelit olgusu sunuldu. Ateşli akut flask paralizi ile başvuran olgunun daha önce hiçbir aşısının olmadığı öğrenildi. Beyin omurilik sıvısında pleositoz saptandı. Dışkı kültürlerinde tip 1 poliovirus (vahşi tip) üreyen ve serolojisinde tip 1 spesifik nötrolizan antikorlar saptanan olguya spinal bilateral poliomyelit tanısı konuldu. Paraliziler 6 ay sonra azalmaya başladı ancak tam düzelmedi. Poliomyelit bölgemizde hâlâ sporadik olgular şeklinde görülebilmektedir. Bu nedenle aşılama programlarının tüm toplumu kapsayacak şekilde devam ettirilmesi gerekmektedir.
In this paper, we have reported a case of type 1 (wild virus) poliomyelitis in a non-vaccinated child. He is a three-year-old boy who has been admitted to the hospital because of fever and acute bilateral flask paralysis of the tower extremities. Cerebrospinal fluid findings have revealed pleocytosis. Fecal cultures and serologic tesis have confirmed type 1 poliovirus (wild type) infection. Spinal bilateral poliomyelitis has been diagnosed. Six months later, the paralysis has decreased gradually, but not completely recovered. lt is concluded that poliomyelitis may be seen sporadically and the vaccination programs should be continued widely.
URI: http://hdl.handle.net/11452/25563
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:1996 Cilt 23 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_1-2-3_26.pdf1.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons