Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2515
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBüyükcoşkun, Naciye İşbil-
dc.contributor.authorEtöz, Betül Çam-
dc.date.accessioned2019-12-09T06:50:05Z-
dc.date.available2019-12-09T06:50:05Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationEtöz, B. Ç. (2007). İntraserebroventriküler olarak enjekte edilen adrenomedüllinin kan basıncı ve kalp hızına etkisi: Olası mekanizmaların rolü. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2515-
dc.description.abstractBu çalışmada intraserebroventriküler (i.c.v.) olarak enjekte edilen adrenomedüllin (ADM)’nin kan basıncı ve kalp hızı üzerine etkileri, bu etkilerine santral reseptörlerinin aracılık edip etmediği araştırıldı. Ayrıca peptidin bu etkilerinde, santral kolinerjik sistemin, vazopressinerjik sistemin ve santral nitrik oksit (NO)’in rolünün aydınlatılması amaçlandı. Deneylerde 250–300 gr ağırlığında dişi Sprague–Dawley cinsi sıçanlar kullanıldı. Deneklere eter anestezisi altında, sağ femoral arterlerine kateter ve i.c.v. enjeksiyonlar için sağ lateral ventriküllerine kanül yerleştirildi. Sıçanların ilaç enjeksiyonlarından önce ve enjeksiyonları takiben 30 dakika süreyle kan basıncı ve kalp hızları belirlendi. İ.c.v. ADM (750 ng/10 µl) kan basıncı ve kalp hızında artış oluşturdu. ADM’nin bu etkilerini reseptör antagonistleri ADM22-52 (1 μg/10μl;i.c.v.) ve kalsitonin gen ilişkili peptid8-37 (CGRP8-37) (5 μg/10μl;i.c.v.) inhibe etti. ADM’nin kardiyovasküler etkilerinde santral kolinerjik sistemin rolünü araştırmak amacıyla, i.c.v. ADM enjeksiyonundan önce uygulanan muskarinik reseptör antagonisti atropin (5 μg/10 μl;i.c.v.) ADM’nin etkisini önledi. Nikotinik reseptör antagonisti mekamilamin (25 μg/10 μl;i.c.v.) ise peptidin kan basıncına etkisini önledi ancak kalp hızına etkisini değiştirmedi. Peptidin etkilerinde vazopressinerjik sistemin aracılığını araştırmak amacıyla uygulanan vazopressin V1 antagonisti, (B-mercapto B, B-cyclopentamehylenepropionyl, O-Me-Tyr, Arg)-vasopressin (10 μg/kg; i.v.) ADM’nin etkisini bloke etti. Santral NO’nun etkisini araştırmak amacıyla nitrik oksit sentaz (NOS) inhibitörü L-NAME (5 μg/10 μl;i.c.v.) uygulandığında ADM’nin kan basıncına etkisini önlerken kalp hızını değiştirmedi. Elde ettiğimiz sonuçlara göre i.c.v. ADM, kan basıncı ve kalp hızını stimüle etmektedir. Bu etkilerini santral reseptörleri aracılığıyla yaptığı düşünülmektedir. İ.c.v. ADM’nin kan basıncı ve kalp hızına etkisinde, santral nikotinik ve muskarinik reseptörlerin aktivasyonu yoluyla kolinerjik sistemin, periferik V1 reseptörleri aracılığıyla vazopressinerjik sistemin ve santral NO’nun rolü olabileceği düşünülmektedir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, we investigated the effects of intracerebroventricular (i.c.v.) injection of adrenomedullin (ADM) on blood pressure and heart rate, whether the effect of ADM is mediated by central spesific receptor of ADM. It is also aimed to clarify the central cholinergic system, the vasopressinergic system and the central nitric oxide (NO) on the effects of ADM. Female Sprague–Dawley rats weighing 250-300 grams were enrolled. Under ether anesthesia, the right femoral artery of rats were catheterized and canullas were implanted for subsequent i.c.v. injections, and finally a burr hole was drilled through the skull. Prior to the drugs injections and for 30 minutes after, that, blood pressure and heart rate of rats were monitorised. I.c.v. ADM (750 ng/ 10 μl) increased blood pressure and heart rate of the rats. Receptor antagonists of ADM; ADM22-52 (1 μg/10 μl;i.c.v.) and calcitonin gene–related peptide8-37 (CGRP8-37) (5 μg/10 μl;i.c.v.) inhibited the effect of ADM. To asses the role of central cholinergic system on cardiovascular effects of ADM muscarinic receptor antagonist atropin (5 μg/10 μl;i.c.v.) and nicotinic receptor antagonist mecamylamine (25 μg/10 μl;i.c.v.) were injected before i.c.v. ADM and both antagonist abolished the effects of ADM on blood pressure. The effects of ADM on heart rate were abolished by atropin but not by mecamylamine. To determine the role of vasopressinergic system on cardiovascular effects of ADM, vasopressin V1 antagonist (B-mercapto B, Bcyclopentamehylenepropionyl, O-Me-Tyr, Arg)-vasopressin (10 μg/kg; i.v.) were used and the effects of ADM on blood pressure and heart rate were blocked. To observe the role of central NO on cardiovascular effects of ADM nitric oxide synthase (NOS) inhibitor L-NAME (5 μg/ 10 μl;i.c.v.) were used and prevented effects of ADM on blood pressure but not heart rate. According to our results, i.c.v. ADM increased blood pressure and heart rate. It is hypothesized that those effects occur through central receptors. The suggestions are that the effects of i.c.v. ADM on blood pressure and heart rate occur through central nicotinic and muscarinic receptors activation of cholinergic system, through V1 receptor activation of vasopressinergic system and central NO.en_US
dc.format.extentV, 57 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAdrenomedullintr_TR
dc.subjectArteriyel kan basıncıtr_TR
dc.subjectKalp hızıtr_TR
dc.subjectİntraserebroventrikülertr_TR
dc.subjectArterial blood pressureen_US
dc.subjectHeart rateen_US
dc.subjectIntracerebroventricularen_US
dc.titleİntraserebroventriküler olarak enjekte edilen adrenomedüllinin kan basıncı ve kalp hızına etkisi: Olası mekanizmaların rolütr_TR
dc.title.alternativeEffect of intracerebroventricular injection of adrenomedullin on blood pressure and heart rate: Role of possible mechanismsen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fizyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307541.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons