Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2515
Başlık: İntraserebroventriküler olarak enjekte edilen adrenomedüllinin kan basıncı ve kalp hızına etkisi: Olası mekanizmaların rolü
Diğer Başlıklar: Effect of intracerebroventricular injection of adrenomedullin on blood pressure and heart rate: Role of possible mechanisms
Yazarlar: Büyükcoşkun, Naciye İşbil
Etöz, Betül Çam
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fizyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Adrenomedullin
Arteriyel kan basıncı
Kalp hızı
İntraserebroventriküler
Arterial blood pressure
Heart rate
Intracerebroventricular
Yayın Tarihi: 2007
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Etöz, B. Ç. (2007). İntraserebroventriküler olarak enjekte edilen adrenomedüllinin kan basıncı ve kalp hızına etkisi: Olası mekanizmaların rolü. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışmada intraserebroventriküler (i.c.v.) olarak enjekte edilen adrenomedüllin (ADM)’nin kan basıncı ve kalp hızı üzerine etkileri, bu etkilerine santral reseptörlerinin aracılık edip etmediği araştırıldı. Ayrıca peptidin bu etkilerinde, santral kolinerjik sistemin, vazopressinerjik sistemin ve santral nitrik oksit (NO)’in rolünün aydınlatılması amaçlandı. Deneylerde 250–300 gr ağırlığında dişi Sprague–Dawley cinsi sıçanlar kullanıldı. Deneklere eter anestezisi altında, sağ femoral arterlerine kateter ve i.c.v. enjeksiyonlar için sağ lateral ventriküllerine kanül yerleştirildi. Sıçanların ilaç enjeksiyonlarından önce ve enjeksiyonları takiben 30 dakika süreyle kan basıncı ve kalp hızları belirlendi. İ.c.v. ADM (750 ng/10 µl) kan basıncı ve kalp hızında artış oluşturdu. ADM’nin bu etkilerini reseptör antagonistleri ADM22-52 (1 μg/10μl;i.c.v.) ve kalsitonin gen ilişkili peptid8-37 (CGRP8-37) (5 μg/10μl;i.c.v.) inhibe etti. ADM’nin kardiyovasküler etkilerinde santral kolinerjik sistemin rolünü araştırmak amacıyla, i.c.v. ADM enjeksiyonundan önce uygulanan muskarinik reseptör antagonisti atropin (5 μg/10 μl;i.c.v.) ADM’nin etkisini önledi. Nikotinik reseptör antagonisti mekamilamin (25 μg/10 μl;i.c.v.) ise peptidin kan basıncına etkisini önledi ancak kalp hızına etkisini değiştirmedi. Peptidin etkilerinde vazopressinerjik sistemin aracılığını araştırmak amacıyla uygulanan vazopressin V1 antagonisti, (B-mercapto B, B-cyclopentamehylenepropionyl, O-Me-Tyr, Arg)-vasopressin (10 μg/kg; i.v.) ADM’nin etkisini bloke etti. Santral NO’nun etkisini araştırmak amacıyla nitrik oksit sentaz (NOS) inhibitörü L-NAME (5 μg/10 μl;i.c.v.) uygulandığında ADM’nin kan basıncına etkisini önlerken kalp hızını değiştirmedi. Elde ettiğimiz sonuçlara göre i.c.v. ADM, kan basıncı ve kalp hızını stimüle etmektedir. Bu etkilerini santral reseptörleri aracılığıyla yaptığı düşünülmektedir. İ.c.v. ADM’nin kan basıncı ve kalp hızına etkisinde, santral nikotinik ve muskarinik reseptörlerin aktivasyonu yoluyla kolinerjik sistemin, periferik V1 reseptörleri aracılığıyla vazopressinerjik sistemin ve santral NO’nun rolü olabileceği düşünülmektedir.
In this study, we investigated the effects of intracerebroventricular (i.c.v.) injection of adrenomedullin (ADM) on blood pressure and heart rate, whether the effect of ADM is mediated by central spesific receptor of ADM. It is also aimed to clarify the central cholinergic system, the vasopressinergic system and the central nitric oxide (NO) on the effects of ADM. Female Sprague–Dawley rats weighing 250-300 grams were enrolled. Under ether anesthesia, the right femoral artery of rats were catheterized and canullas were implanted for subsequent i.c.v. injections, and finally a burr hole was drilled through the skull. Prior to the drugs injections and for 30 minutes after, that, blood pressure and heart rate of rats were monitorised. I.c.v. ADM (750 ng/ 10 μl) increased blood pressure and heart rate of the rats. Receptor antagonists of ADM; ADM22-52 (1 μg/10 μl;i.c.v.) and calcitonin gene–related peptide8-37 (CGRP8-37) (5 μg/10 μl;i.c.v.) inhibited the effect of ADM. To asses the role of central cholinergic system on cardiovascular effects of ADM muscarinic receptor antagonist atropin (5 μg/10 μl;i.c.v.) and nicotinic receptor antagonist mecamylamine (25 μg/10 μl;i.c.v.) were injected before i.c.v. ADM and both antagonist abolished the effects of ADM on blood pressure. The effects of ADM on heart rate were abolished by atropin but not by mecamylamine. To determine the role of vasopressinergic system on cardiovascular effects of ADM, vasopressin V1 antagonist (B-mercapto B, Bcyclopentamehylenepropionyl, O-Me-Tyr, Arg)-vasopressin (10 μg/kg; i.v.) were used and the effects of ADM on blood pressure and heart rate were blocked. To observe the role of central NO on cardiovascular effects of ADM nitric oxide synthase (NOS) inhibitor L-NAME (5 μg/ 10 μl;i.c.v.) were used and prevented effects of ADM on blood pressure but not heart rate. According to our results, i.c.v. ADM increased blood pressure and heart rate. It is hypothesized that those effects occur through central receptors. The suggestions are that the effects of i.c.v. ADM on blood pressure and heart rate occur through central nicotinic and muscarinic receptors activation of cholinergic system, through V1 receptor activation of vasopressinergic system and central NO.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2515
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
307541.pdf1.08 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons