Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/25074
Title: Öğretmen, öğrenci ve velilerin epistemolojileri ile fen öğrenme-öğretme hedefleri arasındaki ilişkiler
Other Titles: The relationships between epistemologies and science learning-teaching goals of teachers, students and parents
Authors: Kılınç, Ahmet
Tekin, Harun
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.
0000-0001-7140-0835
Keywords: Epistemolojik inanç
Öğrenme-öğretme hedefleri
Fen eğitimi
Epistemological belief
Teaching-learning goal
Science education
Issue Date: 21-Feb-2022
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Tekin, H. (2022). Öğretmen, öğrenci ve velilerin epistemolojileri ile fen öğrenme-öğretme hedefleri arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı Fen öğretmenleri, öğrenciler ve velilerin Fen öğrenme-öğretme hedefleri ile epistemolojileri arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaca ulaşabilmek için kıyaslamalı bir durum çalışması kullanılmıştır. Örneklem uygunluk örneklemesi ile seçilmiş, ardından da seçilen kişiler içerisinden çalışmanın amacına uygun olan bazı bireyler kasıtlı örnekleme ile seçilmiştir. Epistemolojik olarak nahif, orta ve güçlü grubu temsil edeceği düşünülen toplam üç öğretmen, toplam sekiz öğrenci ve bu öğrencilerin kendileri ile en çok ilgilenen birer veli olmak üzere toplam sekiz veli seçilmiştir. Bu aşamadan sonra bu kişilere fen öğrenme-öğretme hedefleri ile ilgili görüşme soruları çevrimiçi ortamda sorulmuştur. Elde edilen görüşme kayıtları transkript edilmiş ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Katılımcıların sorulara v verdikleri yanıtlara bakıldığında ortaya çıkan en önemli bulgulardan biri, kişinin epistemolojisi ne kadar güçlü olursa olsun kişiler genelde eğitimi, özelde fen eğitimini sınav başarısı, meslek sahibi olmak gibi hedeflerle yani daha çok performans odaklı hedeflerle ilişkilendirmişlerdir. Bu durum muhtemelen ekonomik kaygılardan kaynaklanmaktadır. Bir başka bulgu ise, öğretmenlerin hem eğitimin hem de fen öğretiminin hedeflerine dair düşüncelerinin epistemolojilerinden net bir şekilde etkilendiğini göstermektedir. Öte yandan genel olarak bakıldığında Milli Eğitim Bakanlığı’nın önerdiği Fen öğretim programlarındaki hedefler ile öğretmen, öğrenci ve velilerin ifade ettiği hedefler arasında uyumsuzluklar olduğu gözlenmiştir
The purpose of present study was to uncover the relationships between epistemologies and science learning-teaching goals of teachers, students and parents. For this purpose, a comparative case study was conducted. The procedures of convenience and purposeful sampling were used. Within the sample, there were three science teachers representing naive, moderate and sophisticated epistemologies, three students for naive and sophisticated teachers and two students for moderate teacher as well as one parent of each of these students.After this stage, onlince interviews were conducted with these participants in order to uncover their science teaching-learning goals. Content analysis procedures were applied to the transcripts that were produced from interviews records.One of the results of present study was the fact that regardless of their vii epistemologies, most of the participants put forwarded performance goals such as examination achivement and accessing well-paid jobs.This result was perhaps related to the economical problems of the families. Second, it was resulted that the teachers reflected their epistemologies on their beliefs about science teaching-learning goals. In addition, there were inconsistencies between the science teaching-learning goals of Ministry of National Education and those of participants.
URI: http://hdl.handle.net/11452/25074
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Harun_Tekin.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons