Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/24742
Title: Etlik piliç kümeslerin su hatlarında campylobacter coli varlığı
Other Titles: Presence of campylobacter coli in water line of broiler houses
Authors: Çokal, Yavuz
Caner, Vildan
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
0000-0002-9212-8743
Çetin, Cengiz
Şen, Ayşin
AAH-1820-2021
7003489234
7401592869
Keywords: Veterinary sciences
Campylobacter coli
Broiler
Water
Infection
Identification
Epidemiology
Jejuni
Food
Campylobacter coli
Etlik piliç
Su
Issue Date: 2011
Publisher: Kafkas Üniversitesi
Citation: Çokal, Y. vd. (2011). "Etlik piliç kümeslerin su hatlarında campylobacter coli varlığı". Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(6), 1035-1038.
Abstract: Bu çalışmada, ticari etlik piliç kümeslerin su hatlarında Campylobacter coli varlığının belirlenmesi amaçlandı. Birbirinden yaklaşık 25 km. uzaklıkta bulunan, artezyen ve köy şebeke suyu olmak üzere farklı içme suyu kaynağına sahip iki kümesten, üç ardışık sürü döneminde örnekler toplandı. Her iki kümeste de içme suyu, nipel svap ve taze dışkı örneklerinden C. coli izolasyonu yapıldı. Bu sonuçlar, C. coli’nin etlik piliç kümeslerinin su hatlarında var olduğunu ve içme suyunun sürülerin C. coli ile kolonizasyonunda bir kaynak olabileceğini düşündürmektedir.
This study aimed to determine the presence of Campylobacter coli in water lines of commercial broiler houses. The samples were taken in the period of three sequential flocks in two houses. There was a distance of approximately 25 km between the houses and drinking water was supplied by groundwater in one house while the municipal water system with polyvinyl chloride plastic pipe was the source of drinking water in the other. C. coli was isolated and identified in drinking water and nipple swab samples, and fresh fecal dropping samples in both houses. The results of this study suggest that C. coil could be found in water-line of commercial broiler houses and drinking water might be a source for flock's colonization by C. coli.
URI: http://hdl.handle.net/11452/24742
ISSN: 1300-6045
Appears in Collections:Scopus
TrDizin
Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Çetin_vd_2011.pdf357.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons