Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/24152
Title: Estimates of (co) variance components for direct and maternal effects on birth weight of Karacabey Merino lambs
Karacabey Merinosu kuzuların doğum ağırlıklarına ait direkt ve anaya bağlı etkiler için kovaryans bileşenlerinin tahminleri
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Hayvan Bilimleri Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Karacabey Meslek Yüksekokulu/Hayvancılık ve Sağlık Programı.
0000-0001-5243-4458
0000-0003-0379-7492
Koyuncu, Mehmet
Duru, Serdar
I-9517-2017
AAG-8536-2021
16156692300
7003939054
Keywords: Birth weight
Genetic parameters
Karacabey Merino lambs
Genetic-parameters
Different ages
Growth traits
Sheep
Survival
Veterinary sciences
Animalia
Ovis aries
Karacabey Merinosu
Kuzu
Genetik parametreler
Doğum ağırlığı
Issue Date: 2009
Publisher: TÜBİTAK
Citation: Koyuncu, M. ve Duru, S. (2009). "Estimates of (co) variance components for direct and maternal effects on birth weight of Karacabey Merino lambs". Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 33(3), 235-240.
Abstract: The aim of the present study was to estimate (co) variance components for birth weights of Karacabey Merino lambs. The model fitted included direct genetic, maternal genetic, and direct-maternal genetic covariance and maternal permanent environmental effects. Data and pedigree information of the Karacabey Merino sheep used in this study were collected at the Marmara Animal Breeding Research Institute from 1998 to 2002. Variance components for birth weights were estimated by the MTDFREML. A direct heritability estimate of 0.08 and a maternal heritability estimate of 0.05 were obtained for birth weight. The maternal permanent environmental effect was significant. The estimate of the direct-maternal genetic correlation was found high and negative. In conclusion, maternal effects on birth weight of Karacabey Merino lambs were significant and need to be considered in any selection program undertaken in this breed.
Bu araştırmada Karacabey Merinosu kuzuların doğum ağırlıkları için kovaryans bileşenlerinin tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Model; direkt genetik, anaya bağlı genetik, direkt-anaya ait genetik korelasyon ve anaya bağlı kalıcı çevresel etkilerden oluşmuştur. Bu çalışmada Karacabey Merinosu koyunlarının 1998–2002 yıllarına ait kayıtları Marmara Hayvancılık Enstitüsünden alınmıştır. Doğum ağırlıklarına ait varyans bileşenleri MTDFREML ile tahmin edilmiştir. Doğum ağırlıkları için tahmini direkt ve anaya ait kalıtım derecesi sırasıyla 0,08 ve 0,05 olarak bulunmuştur. Anaya bağlı kalıcı çevre etkisi önemli bulunmuştur. Direkt ve anaya ait tahmini değerler arasındaki korelasyon yüksek ve negatiftir. Sonuç olarak Karacabey Merinosu kuzuların doğum ağırlıkları üzerine anaya ait etkiler önemlidir ve bu ırkta uygulanacak herhangi bir seleksiyon programında bu noktanın dikkate alınması gerekir.
URI: https://doi.org/10.3906/vet-0801-8
https://journals.tubitak.gov.tr/veterinary/issues/vet-09-33-3/vet-33-3-10-0801-8.pdf
http://hdl.handle.net/11452/24152
ISSN: 1300-0128
Appears in Collections:Scopus
TrDizin
Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koyuncu_Duru_2009.pdf93.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons