Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/24100
Title: Isolation and biotyping of Brucella melitensis from aborted sheep and goat fetuses
Other Titles: Atık koyun ve keçi fetuslarından Brucella melitensis’in izolasyonu ve biyotiplendirilmesi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
0000-0003-4337-577X
0000-0002-9212-8743
Büyükcangaz, Esra
Şen, Ayşin
Demirbilek, Serpil Kahya
AAL-2323-2020
AAH-1820-2021
AAH-2842-2021
25649139400
7401592869
35368679200
Keywords: Abortus
Biotyping
Brucella melitensis
Goat
Sheep
Identification
Strategies
Strains
Variant
Region
Israel
Veterinary sciences
Brucella
Brucella melitensis
Capra hircus
Ovis aries
Koyun
Keçi
Atık
Biyotiplendirme
Issue Date: 2009
Publisher: TÜBİTAK
Citation: Büyükcangaz, E. vd. (2009). "Isolation and biotyping of Brucella melitensis from aborted sheep and goat fetuses". Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 33(4), 311-316.
Abstract: The possible role of Brucella spp. in 65 abortion cases, 55 from sheep and 10 from goats, occurring in the birth seasons of 2004 and 2005 in northwestern Turkey was investigated. Colony morphology, agglutination by acriflavin, H2S production, CO2 requirement, dye sensitivity in thionin, basic fuchsin, growth characteristics in streptomycin, lysis with Tbilisi phage, and agglutination with monospecific A- and M antisera were examined for identification and biotyping. The isolates from 21 of 55 sheep and 1 of 10 goat abortion cases were identified as Brucella melitensis. Biotyping revealed that 14, 6, and 1 of 22 Brucella spp. were B. melitensis biotype 3, B. melitensis biotype 1, and B. melitensis biotype 2, respectively. One strain isolated from a sheep abortion case was H2S- producing and was identified as atypical B. melitensis.
Kuzeybatı Türkiye’de 2004-2005 yılları arasındaki iki kuzulama döneminde 55 adet koyun ve 10 adet keçi olmak üzere toplam 65 atık vakası Brucella spp. yönünden incelendi. İzolatların tür ve biyotip identifikasyonları için koloni morfolojisi, akriflavin ile aglütinasyon, H2S üretimi, CO2 gereksinimi, tiyonin ve basik fuksin varlığında üreme, Tbilisi fajı ile lizis, streptomisinli besi yerinde üreme, monospesifik A ve M antiserumlarla aglütinasyon özellikleri incelendi. Çalışmada kullanılan 55 koyun atığının 21 adedi, 10 keçi atığının 1 adedi Brucella melitensis olarak identifiye edildi. Biyotiplendirme sonucunda, 22 izolatın 14, 6 ve 1 adedinin sırasıyla Brucella melitensis biyotip 3, B. melitensis biyotip 1 B. melitensis biyotip 2 olduğu ortaya kondu. Koyun orijinli bir adet izolatın ise H2S üretimi yönünden pozitif olduğu saptandı ve atipik B.melitensis olarak değerlendirildi.
URI: https://doi.org/10.3906/vet-0802-30
https://journals.tubitak.gov.tr/veterinary/issues/vet-09-33-4/vet-33-4-8-0802-30.pdf
http://hdl.handle.net/11452/24100
ISSN: 1300-0128
Appears in Collections:Scopus
TrDizin
Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Büyükcangaz_vd_2009.pdf84.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons