Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 366
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-06-10Baş-boyun kanserlerinde yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART) ve volümetrik ayarlı ark terapi (VMAT) tekniklerinin hastaya özel tedavi kalite güvencelerinin karşılaştırılmasıAbakay, Candan Demiröz; Korkmaz, Abdurrahman İsmail; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
2023-02-20Eritrosit süspansiyonlarının depolama sürecinin immünmodülatuvar etkileriOral, H. Barbaros; Yılmaz, Hakan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp Fakültesi/İmmünoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-6684-8675
2023-02-20HIV/AIDS hastalarında periferik kan örneklerinde real-time PCR’ın toksoplazmoz tanısındaki yerinin değerlendirilmesiAlver, Oktay; Kır, Goncagül; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tp Fakültesi/Tıp-Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0003-1055-1108
2023-02-17Bursa 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının problemlerinin ardındaki “değer belirsizliği ve yarattığı etik ikilemlerin” tıp etiği açısından tahliliAtıcı, Elif; Önen, Ahmet; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp Fakültesi/Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı.; 0000-0001-7855-6090
2015-06-15Akciğer kanseri tedavisinde volümetrik ayarlı ark terapi (VMAT), yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT) ve 3 boyutlu konformal radyoterapi (3D-CRT) tekniklerinin doz volum histogram (DVH) karşılaştırılmasıKaynak, Gökay; Konuk, Aykut Oğuz; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
2023Bir beslenme danışma merkezine başvuran kadın tüketicilerin etiket okuma alışkanlıkları ve beslenme durumları ilişkisiTayar, Mustafa; Kılınç, Kübra Nur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Fakültesi/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.; 0000-0003-4012-3040
2023-01-13Video oyunu oynayan, sporcu ve müzisyen üniversite öğrencilerinin kognitif fonksiyon ve boyun-omuz postür değerlendirilmesiŞahin, Şenay; Şahin, Muhammet Can; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Spor Bilimleri Fakültesi/Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı.; 0000-0003-2348-1604
2022-06-17Geleneksel kafes sisteminde yetiştirilen beyaz yumurtacı bir tavuk sürüsünde hayvan refahı üzerine canlı ağırlık, yaş ve göğüs kondisyonunun etkisiPetek, Metin; Özkan, Gürkan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Fakültesi/Zootekni Anabilim Dalı.; 0000-0003-1379-1836
2023-01-20Sedef hastalığı güçlendirme ölçeği geçerlik-güvenirlik çalışmasıPehlivan, Seda; Şen, Şafak; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Anabilim Dalı.; 0000-0002-9444-6550
2023-01-20Kemoterapi alan hematoloji hastalarında mandala boyamanın yorgunluk ve uyku kalitesi üzerine etkisiPehlivan, Seda; Karagöz, Fahriye; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Anabilim Dalı.; 0000-0002-4435-6186
2023-01-26Adolesan tenisçi ve yüzücülerde algılanan antrenör davranış düzeyi ile zihinsel dayanıklılık ilişkisi; açık ve kapalı becerinin rolüŞahin, Şenay; Güngör, Ali; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Spor Bilimleri Fakültesi/Antrenörlük Anabilim Dalı.; 0000-0003-0983-3992
2022-07-19Meme kanseri alt-gruplarında monosit/makrofaj/alveolar makrofaj arası etkileşimlerin metastaz ve immün modülasyon üzerine etkileriOral, Haluk Barbaros; Etgü, Onur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp Fakültesi/İmmünoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-9689-3135
2022-09-12Holstein ve simmental ineklerde ilk laktasyonda süt verimi, pike çıkma-pikte kalma süreleri ve süt verimi persistensleri ile üreme performanslarının karşılaştırılmasıOrman, Abdülkadir; Omar, Mohamed Yusuf; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Fakültesi/Zootekni Anabilim Dalı.; 0000-0002-5481-729X
2022-09-26Volümetrik ark tedavisi (VMAT) kullanarak tüm vücut ışınlaması ve tüm kemik iliği ışınlamasının dozimetrik karşılaştırılmasıAbakay, Candan Demiröz; Özbek, Tülay; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.; 0000-0001-5959-880X
2022-09-20Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında çalışılan rotavirüs ve adenovirüs antijen testi sonuçlarının incelenmesi ve COVID-19 pandemi önlemlerinin etkisinin retrospektif olarak araştırılmasıSağlık, İmran; Yıldız, Dilay; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-3527-8796
2022-09-05Kanser hastalarında geleneksel ve tamamlayıcı tedavi kullanımının hasta yakınmalarına etkisiYıldız, Hicran; Şen, Zişan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hemşirelik Anabilim Dalı.; 0000-0002-4604-1452
2022-07-22Stenotrophomonas maltophilia suşlarının gradient difüzyon ve checkerboard yöntemi ile antimikrobiyal kombinasyonlarının in vitro etkinliğiPayaslıoğlu, Ayşe Melda; Başkılıç, Reyhan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-2918-6553
2022-07-05COVID-19 pandemisinde kardiyak cerrahi geçirecek hastaların cerrahi kaygısı ve etkileyen faktörlerVatansever, Nursel; Öztürk, Esna; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Anabilim Dalı.; 0000-0002-7130-6950
2022-07-05Hemşirelik öğrencilerinin cerrahi sonrası hızlandırılmış iyileşme uygulamalarına ilişkin yaklaşımlarının belirlenmesiVatansever, Nursel; Hoxha, Jasmina; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Anabilim Dalı.; 0000-0001-9278-8699
2022-07-04Yanık ünitesinde tedavi edilen hastaların yanığa özel ağrı-anksiyete düzeyinin incelenmesiAkansel, Neriman; Bacak, Tuğçe; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Anabilim Dalı.; 0000-0001-8782-4691
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 366