Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/23857
Title: Bursa bölgesinde yetiştirilen İsviçre esmeri ve siyah alaca ırkı sığırlarda beta laktoglobulin (β-lg) ve büyüme hormonu (bGH) gen polimorfizmlerinin haelll ve mspl restriksiyon enzimleri kullanılarak i̇ncelenmesi
Other Titles: Investigation of beta-lactoglobulin (β-lg) and bovine growth hormone (bGH) genes polymorphisms by using haeiii and mspi restriction enzymes in brown swiss and holstein breeds reared in Bursa region
Authors: Akın, Oya
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
0000-0003-4819-0221
0000-0002-2904-8986
Öner, Yasemin
Pullu, Murat
Elmacı, Cengiz
V-7882-2019
ABB-3181-2020
9634793800
57217959241
6602597697
Keywords: Veterinary sciences
Holstein
Brown swiss
Beta lactoglobulin
Bovine growth hormone
Polymorphism
Milk-production traits
Fragment length polymorphism
Protein polymorphisms
Cattle breeds
Yield traits
Dairy-cattle
Association
Selection
Casein
Frequencies
Bos
Bovinae
Issue Date: 2011
Publisher: Kafkas Üniversitesi
Citation: Öner, Y. vd. (2011). "Bursa bölgesinde yetiştirilen İsviçre esmeri ve siyah alaca ırkı sığırlarda beta laktoglobulin (β-lg) ve büyüme hormonu (bGH) gen polimorfizmlerinin haelll ve mspi restriksiyon enzimleri kullanılarak i̇ncelenmesi". Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 17(3), 371-376.
Abstract: Bu çalışmada Bursa bölgesinde yetiştirilen İsviçre Esmeri ve Siyah Alaca sığırlarda β-lg ve bGH gen polimorfi zmleri HaeIII ve MspI restriksiyon enzimleri kullanılarak incelenmiştir. İsviçre Esmer’lerinde β-lg A ve B allellerinin frekansları sırasıyla 0.3430 ve 0.6570 olarak bulunurken, Siyah Alaca ırkına ait örneklerde sırasıyla 0.5480 ve 0.4520 olarak saptanmıştır. Hem İsviçre Esmeri hem de Siyah Alaca ırklarına ait örneklerde bGH’nun MspI (+) allellinin predominat olduğu belirlenmiştir. İsviçre Esmerlerinde MspI (+) allellinin frekansı 0.9623, Siyah Alacalarda ise 0.8158 olarak hesaplanmıştır. Her iki populasyon, her iki lokus bakımdan Hardy-Weinberg dengesinde bulunmuştu
URI: https://vetdergikafkas.org/uploads/pdf/pdf_KVFD_928.pdf
http://hdl.handle.net/11452/23857
ISSN: 1300-6045
Appears in Collections:Scopus
TrDizin
Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Öner_vd_2011.pdf424.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons