Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/23711
Title: Periferik arter anevrizmaları
Other Titles: Peripheric artery aneurysms
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı.
Özcan, Fahri
Cengiz, Mete
Özer, Ziya
Özdemir, İ. Ayhan
Keywords: Periferik arter
Anevrizmaları
Aneurysms
Peripheral artery
Issue Date: 1984
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özcan, F. vd. (1985). ''Periferik arter anevrizmaları''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12(1-2-3), 1-8.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Kliniğinde periferik arter anevrizması olan 22 olgu, 1977 ve 1984 yılları arasında 7 yıllık sürede arda dönük bir çalışma ile izlendi. On Üç olguda gerçek anevrizma tespit edildi (% 41). Anevrizmalar en sıklıkla femoral arterlerde saptandı. Tüm olgular % 35 de beraberinde kardiyovasküler hastalık ve hipertansiyon bulundu. Periferik arter anevrizmaları çok ciddi yan etkileri olabileceğinden tanımlandıktan hemen sonra ameliyat edilmelidir gerekmektedir.
We have reviewed 22 cases who had peripheral arterial aneurysms at the Thoracic and Cardiovascular Clinic, Medical Faculty of Uludağ University between the years 1977 to 1984. Thirteen cases were true aneurysms (% 59) and nine cases were false aneurysms (% 41). They were found most frequently on the femoral arteries. Thirty-five percent of all cases had associated cardiovascular diseases and hypertension. The seriousness of their complications demand that peripheral arterial aneurysms must be operated when diagnosed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/23711
Appears in Collections:1985 Cilt 12 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1-2-3_1.pdf1.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons