Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/23698
Title: Erişkinde mediastinal tüberküloz lenfadenopatisi
Other Titles: Tuberculous mediastinal lymphadenopathy in the adult
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Cengiz, Mete
Tuncel, Ercan
Özdemir, İ. Ayhan
Keywords: Erişkinde mediastinal tüberküloz
Lenfadenopatisi
Mediastinal tuberculosis in adults
Lymphadenopathy
Issue Date: 1984
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cengiz, M. vd. (1984). ''Erişkinde mediastinal tüberküloz lenfadenopatisi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1), 179-184.
Abstract: Tüberküloza bağlı mediastinal lenfadenopati çocukluk çağı tüberkülozunun (primer tüberküloz) temel röntgen bulgusudur. Yetişkin tipi akciğer tüberkülozunda görülmez. Yetişkinde görülen mediastinal lenfadenopati genellikle lenfoma veya bronkial karsinoma gibi malign bir olayı düşündürür. Yetişkinde sık görülmemesi nedeniyle 5 tüberküloz mediastinal lenfadenopati olgusu sunulmuş, tanı ve ayırıcı tanı özellikleri tartışılmıştır.
Tuberculous mediastinal lymphadenopathy is the main x-ray finding of childhood tuberculosis (primary tuberculosis). This finding is not seen in adult type tuberculosis. Mediastinal Lymphadenopathy in the adult usually suggests malignant processes such as lymphoma or bronchial carcinoma. Because of its rarity in the adult, five cases of tuberculous mediastinal lymphadenopathy are presented, features of diagnosis and differential diagnosis discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/23698
Appears in Collections:1984 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_27.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons