Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/23696
Başlık: Erişkinlerde aorta koarktasyonu ve komplikasyonu
Diğer Başlıklar: Coarctation of the aorta and complication in adults
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı.
Cengiz, Mete
Sezer, Hüsnü
Özkan, Hayati
Özdemir, İ. Ayhan
Anahtar kelimeler: Erişkin
Aorta koarktasyonu
Komplikasyon
Adult
Coarctation of the aorta
Complication
Yayın Tarihi: 1984
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Cengiz, M. vd. (1984). ''Erişkinlerde aorta koarktasyonu ve komplikasyonu ''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1), 167-173.
Özet: 1978-1983 yıllarında aorta koarktasyonu ve komplikasyonu nedeniyle ameliyat edilen 5 erişkin hasta sunulmuş ve bu konudaki bilgiler gözden geçirilmiştir.
5 adult patients who were operated because of coarctation of the aorta and complication in the years 1978-1983, are presented and the information on this subject reviewed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/23696
Koleksiyonlarda Görünür:1984 Cilt 11 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
11_1_25.pdf1.43 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons