Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/23682
Başlık: Konjenital diyafragma hernileri
Diğer Başlıklar: Congenital diaphragmatic hernias
Yazarlar: Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğü Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
Özkan, Hayati
Cengiz, Mete
Baççıoğlu, Erdal
Özdemir, İ. Ayhan
Anahtar kelimeler: Konjenital
Diyafragm
Hernileri
Hernias
Diaphragm
Congenital
Yayın Tarihi: 1984
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özkan, H. vd. (1984). ''Konjenital diyafragma hernileri''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1), 87-96.
Özet: 1978-1983 yılları arasında ameliyat edilen 9 Bochda/ek, 4 Morgagni hernisi olgusu değerlendirilmiş, bulgular sunulmuştur.
9 cases of Bochdalek and 4 cases of Morgagni hernias, treated surgically in the years 19 78-1983, has been evaluated and the results reported
URI: http://hdl.handle.net/11452/23682
Koleksiyonlarda Görünür:1984 Cilt 11 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
11_1_13.pdf2 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons