Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/23640
Title: Amme alacağının tahsiline engel olma suçu
Other Titles: Crime of prevention collection of public claims
Authors: Şenyüz, Doğan
Çakır, Erdem Utku
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı.
0000-0002-3518-9056
Keywords: Tahsil
Mali suç
Kamu borçlusu
Muhakeme şartı
Gizleme
Collection
Financial crime
Public debtor
Judgement condition
Hiding
Issue Date: 23-Aug-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çakır, E. U. (2021). Amme alacağının tahsiline engel olma suçu. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İktisadi açıdan bakıldığında, faydasını maksimize etmeye hedeflemiş ekonomik insanın (homo economicus), satın alma gücünde veya ekonomik iktidarında azalmaya sebep olabilecek bir eyleme gönüllü bir biçimde katılmasının beklenmesi rasyonel olmayacaktır. Kamu borçlusunun tahsil sürecinde gösterdiği direncin açığa vurulması boyutunda karşılaşılan durumlardan birisi de gösterdiği tepkidir. Bu tepki aşamasında kamu borçlusu, alacağın tahsiline kısmen veya tamamen engel olmak dürtüsüyle birtakım davranışlarda bulunabilmektedir. Buna karşılık, kamu alacaklısı idare, alacağına tam ve eksiksiz ulaşmak için, kamu borçlusunun olası direncine karşı birtakım davranışları yasaklayarak, karşılığında çeşitli yaptırımlar öngörmektedir. Ceza içeren kanun olarak nitelendirilebilecek olan 6183 sayılı AATUHK’da yer verilen suç tiplerinden birisi de amme alacağının tahsiline engel olma suçudur. Toplam iki fıkrada, iki ayrı grup hareket karşılığında, hürriyeti bağlayıcı bir ceza öngörülmüş olan suçun muhakemesinde bir şart öngörülmektedir. Mahalli en büyük memurunun ihbarı ile soruşturulmasına başlanılan suç, ayrıca, objektif bir cezalandırılabilme koşulu da içermektedir. Çalışmada, unsurları detaylı biçimde incelenen suçun, evrensel ceza hukuku ilkeleri karşısında taşıdığı eksiklikler tam olarak giderildiğinde, hem tahsil süreci korunmaya devam ederek kamu alacaklarının korunmasında optimal fayda sağlanacak, hem de kamu alacaklısı idare ile kamu borçlusu arasındaki menfaat ilişkisinin dengede kalması sağlanmış olacaktır.
From an economic point of view, it would not be rational to expect economic people who aim to maximize their utility (homo economicus) voluntarily to participate in an action that may lead to a decrease in their purchasing power or economic power. One of the situations encountered in the dimension of disclosure of the resistance shown by the public debtor in the collection process is the reaction it shows. In this reaction phase, the public debtor may act in a manner to partially or completely prevent the collection of the receivables. On the other hand, the public creditor administration prohibits certain actions against the possible resistance of the public debtor and imposes various sanctions in return in order to reach its receivables fully and completely. One of the types of crime included in the AATUHK numbered 6183, which can be described as the law containing penalties, is the crime of preventing the collection of public receivables. A total of two paragraphs stipulate a condition in the trial of the crime, for which a penalty binding freedom is foreseen in return for two separate groups of action. The crime, which is started to be investigated with the notification of the highest local official, also includes an objective punishment condition. When the deficiencies of the crime, the elements of which are examined in detail in the study, against the principles of universal criminal law are fully eliminated, the collection process will continue to be protected and optimal benefit will be achieved in the protection of public receivables as well as the interest relationship between the public creditor administration and the public debtor will be kept in balance.
URI: http://hdl.handle.net/11452/23640
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Erdem_Utku_ÇAKIR.pdf2.9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons