Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/23555
Title: William Seaman'ın İncil tercümesi (inceleme-metin-dizin)
Other Titles: William Seaman's translation of the Bible (review-text-index)
Authors: Şahin, Hatice
Okçu, Cemal
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Türk Dili Bilim Dalı.
0000-0003-0606-0939
Keywords: İncil
Hristiyanlık
Ses bilgisi
Şekil bilgisi
Misyonerlik
Bible
Christianity
Phonetics
Morphology
Missionary
Issue Date: 27-Sep-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Okçu, C. (2021). William Seaman'ın İncil tercümesi (inceleme-metin-dizin). Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Semavi dinler ortaya çıktığından beri misyonerlik faaliyetleri her dönemde yapılmıştır. Hristiyanların, tarihte, özellikle müslüman devletler arasında bu faaliyetleri olduğu bilinmektedir. William Seaman'ın 1666 tarihinde bastırdığı ve aynı zamanda basılmış ilk Türkçe incil olan bu eser bu amaçla yazılmıştır. Bu eserin Türk dili tarihi açısından önemi bu tezde incelenmiştir. Giriş bölümünde hristiyanlik, incil, Hz.İsa'nın hayatı gibi konulara değinilmiştir. Metin bölümünde eserin çeviriyazısı yapılmış olup inceleme kısmında ses ve şekil bilgisi özelliklerine vurgu yapılmıştır. Son olarak gramatikal dizin hazırlanmıştır.
Missionary activities have been carried out in every period since the monotheistic religions emerged. It is known that Christians had these activities in history, especially among Muslim states. This work, which was published by William Seaman in 1666 and is the first Turkish Bible published at the same time, was written for this purpose. The importance of this work in terms of Turkish language history has been examined in this thesis. In the introduction, subjects such as Christianity, the Bible, and the life of Jesus were mentioned. In the text part, the translation of the work is done, and in the analysis part, the phonetic and morphological features are emphasized. Finally, a grammatical index was prepared.
URI: http://hdl.handle.net/11452/23555
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cemal_OKÇU.pdf6.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons