Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/23208
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorArı, Gökhan-
dc.contributor.authorSönmez, Müslüm-
dc.date.accessioned2021-12-13T11:02:27Z-
dc.date.available2021-12-13T11:02:27Z-
dc.date.issued2021-10-26-
dc.identifier.citationSönmez, M. (2021). İlköğretim 3. ve 4. sınıf Türkçe ders kitaplarında kavramlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/23208-
dc.description.abstractHayatın her alanında büyük önem taşıyan kavramların temelleri özellikle ilkokul çağında atılmaktadır. Kavramlar ilkokul dersleri düşünüldüğünde ana dili ders kitaplarındaki kavramlar hem kavram gelişimi hem de söz varlığı açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı ilköğretim 3. ve 4. sınıflar için hazırlanan Türkçe ders kitaplarında geçen kavramları ve kavram alanlarını belirlemektir. Çalışma kapsamında ilköğretim 3. ve 4. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki kavramlar ve kavram alanları incelenmiştir. Araştırmanın modeli durum çalışmasına uygun şekilde tasarlanmıştır. Çalışmanın verileri doküman incelemesi yöntemi ile elde edilmiş, içerik analizi ve kategori analizi ile çözümlenmiştir. Ders kitaplarındaki kavramlar manuel olarak dijital ortama (MS Word programı) aktarılmıştır. Dijital ortama aktarıldıktan sonra kavram alanları, kavram kategorileri ve kavramlar sınıflandırılmıştır. Kavram sınıflandırması ön tür kuramındaki düzeylere uygun bir şekilde yapılmıştır. Elde edilen veriler MS Excel programında sıralanarak yorumlanmıştır. Kavramların sınıflandırılması sonucunda ilköğretim 3. ve 4. sınıf Türkçe ders kitaplarında 22 kavram alanına ulaşılmıştır. 3. sınıf Türkçe ders kitabında 101 kavram kategorisi tespit edilmiştir. 4. sınıf Türkçe ders kitabında ise 103 kavram kategorisi tespit edilmiştir. 3. sınıf Türkçe ders kitabında 1249, 4. sınıf Türkçe ders kitabında 1371 kavram geçtiği belirlenmiştir. 4. sınıf Türkçe ders kitabındaki kavram kategorisi, kavram sayısı ve sıklık sayısının 3. sınıf Türkçe ders kitabından daha fazla olduğu tespit edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractConcept learning is very important in primary school age. Concept learning is of great importance in every profession and in every aspect of our lives. Concept learning is important for human life. Turkish textbooks prepared for primary school 3rd and 4th grades are important for learners' concept learning. The aim of this study is to determine the concepts and concept areas in the Turkish textbooks prepared for the 3rd and 4th grades of primary education. Within the scope of the study, the concepts and concept areas in the primary school 3rd and 4th grade Turkish textbooks were examined. The data of the study were obtained by document analysis method and analyzed by content analysis and category analysis. The model of the research was designed in accordance with the case study. The texts in the textbooks were manually transferred to the digital environment (MS Word program). After transferring to the digital environment, concept fields, categories and concepts were classified. The classification is based on the proto- type theory. The obtained data were interpreted by sorting in MS Excel program. As a result of the classification of the concepts, 22 concept areas were reached by analyzing the concepts in the 3rd and 4th grade Turkish textbooks with content analysis. 101 basic level categories were identified in the 3rd grade Turkish textbook. 103 basic level categories were determined in the 4th grade Turkish textbook,. It was determined that 1249 concepts were included in the 3rd grade Turkish textbook and 1371 concepts were included in the 4th grade Turkish textbook.en_US
dc.format.extentXIV, 150 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTürkçe eğitimitr_TR
dc.subjectDers kitabıtr_TR
dc.subjectKavram alanıtr_TR
dc.subjectKavram kategorisitr_TR
dc.subjectKavramlartr_TR
dc.subjectTurkish educationen_US
dc.subjectTextbooken_US
dc.subjectConcept areaen_US
dc.subjectConcept categoryen_US
dc.subjectConceptsen_US
dc.titleİlköğretim 3. ve 4. sınıf Türkçe ders kitaplarında kavramlartr_TR
dc.title.alternativeConcepts in primary school 3rd and 4th grade Turkish textbooksen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı/Türkçe Eğitimi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Müslüm SONMEZ.pdf1.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons