Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/23092
Title: Bursa ili Gemlik ilçesinde ve çevresinde ilkokul öğrencilerinin beslenme durumları ile ilgili kesitsel çalışma
Other Titles: A cross sectıonal study on the nutritional status of the primary school children in Gemlik area
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anatomi Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
İkiz, İhsaniye
Gülesen, Özdemir
Keywords: İlkokul öğrencileri
Beslenme
Sosyal sınıflar
Primary school children
Nutrition
Social class
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İkiz, İ. ve Gülesen, Ö. (1998). ''Bursa ili Gemlik ilçesinde ve çevresinde ilkokul öğrencilerinin beslenme durumları ile ilgili kesitsel çalışma''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(1-2-3), 27-30.
Abstract: Gemlik ilçesi ve köylerinde 7-11 yaşları arasında toplam 1166 ilkokul öğrencisinde beslenme durumları ile ilgili hir kesitsel araştırma yapılmıştır. Araştırma. Gemlik ilçe merkezinde iki ilkokul (kentsel) ile Umurbey Kasabası, Hamidiye ve Muratoba Köyü ilkokullarını (kırsal) kapsamaktadır.Öğrencilerin boy ve ağırlık ölçüleri yapıldıktan sonra bir gün önceki yemek yeme durumları ile ilgili anket uygulanmıştır . Kentsel ve kırsal kesimdeki öğrencilerin okula ,aç gelip gelmedikleri ve kaç öğün yemek yedikleri sorulmuş yaşa, cinse ve sosyo-ekonomik duruma göre değerlendirme yapılmıştır. Öğrencilerin % 90.1 'i kahvaltı. % 90. 9 ·u öğle yemeği ve % 98. 7 'si akşam yemeği yemektedir. % 9.1 oranında öğrencinin öğle yemeği yemeden okula geldikleri saptanmıştır. Okula devam eden çocukların büyük bir çoğunluğunun çiftçi ve işçi çocuğu olduğu görülmektedir. Öğle yemeği yiyen ve yemeyen çocukların boy ve ağırlık ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
A cross sectional study has been made on 1166 primary school children 7-11 years of age in Gemlik The study has covered two primary cells in Gemlik town centre and one each of three villages umurbey hamidiye and Muratoba. The height and weight of children have been measured hirst than a special questionnaire applied to children abolll their eating meal status on the day before. The findings have been evaluated according to the sex. age and the socio-economic status of the children.The study showed that majority of the children had three meals. 99.1 % of children have had breakfast, 90.9% have had lunch and 98. 7% have had dinner. It is interesting that 9.1 % of children had not have lunch. The majority of the children are in social class four and five and they are the children of peasants and ırorkers. We didn't find any significant difference between children who had lunch and who had not.
Description: XVII th Aspher General Assembly'de poster olarak sulmuştur. (6-8 Eylül 1995)
URI: http://hdl.handle.net/11452/23092
Appears in Collections:1998 Cilt 25 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1-2-3_7.pdf1.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons