Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/23010
Başlık: Nedeni bilinmeyen ateşli iki olgu: Erişkin stili hastalığı (ESH)
Diğer Başlıklar: Two cases with fever of onknown origin: Adult onset stili's disease
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Romatoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nefroloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Karakoç, Yüksel
Dilek, Kamil
Güllülü, Mustafa
Akalın, Halis
Öztürk, Nermin
Yavuz, Mahmut
Ersoy, Alpaslan
Yurtkuran, Mustafa
Anahtar kelimeler: Stili hastalığı
Erişkin
Stili disease
Arthritis
Adult
Yayın Tarihi: 1997
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Karakoç, Y. vd. (1997). ''Nedeni bilinmeyen ateşli iki olgu: Erişkin stili hastalığı (ESH)''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 24(1-2-3), 57-60.
Özet: Bu makalede biri postmortem, diğeri ise geç dönemde tam olmuş iki ESH olgusu sunulmuştur. Hastalığın boğaz ağrısı, yüksek ateş, nötrofilik lökositoz ve serum ferritin değerlerinde ileri derecede yükseklik gibi ilginç klinik ve laboratuvar bulguları literatür bilgileri gözden geçirilerek tartışılmıştır ve nedeni bilinmeyen ateşli olguların ayırıcı tanısında ESH hastalığı da dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.
In this article, we present two causes with adult onset Still's disease, one of them was diagnosed after death, the other was diagnosed in the Iate course of disease interesting clinical and laboratory findings of the disease such as sore throat, high spiking fever, neutrophilic leukocytosis and high serum ferritin levels were discussed. Adult onset Still's disease should be considered in the differential diagnosis of patients with fever of unknown origin.
URI: http://hdl.handle.net/11452/23010
ISSN: 1300-414X
Koleksiyonlarda Görünür:1997 Cilt 24 Sayı 1-2-3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
24_1-2-3_12.pdf1.61 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons