Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2278
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSungurtekin, Mete-
dc.contributor.authorKalender, Caner-
dc.date.accessioned2019-12-04T12:08:30Z-
dc.date.available2019-12-04T12:08:30Z-
dc.date.issued2015-04-28-
dc.identifier.citationKalender, C. (2015). 2007 YÖK müzik öğretmenliği lisans programı bireysel çalgı (keman) dersi içeriklerinin öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2278-
dc.description.abstractBu araştırma, 2007 YÖK Müzik Öğretmenliği Lisans Programının Bireysel Çalgı (Keman) Dersi İçeriklerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın problem cümlesi, "2007 YÖK Müzik Öğretmenliği Lisans Programının Bireysel Çalgı (Keman) Dersi içerikleri hakkında öğretim elemanlarının görüşleri nelerdir?" şeklinde belirlenmiş ve bu problem cümlesine bağlı olarak beş alt probleme yanıt aranmıştır. Araştırmanın evrenini üniversitelerin eğitim fakültelerine bağlı güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi anabilim dalları oluşturmaktadır. Araştırmada, veri toplama amacıyla müzik öğretim programının öğelerine dayalı olarak bir anket formu hazırlanmış, örneklem grubu olarak seçilen 14 üniversitede güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi anabilim dalında bireysel çalgı keman dersini yürüten öğretim elemanlarına uygulanmıştır. Toplanan veriler, frekans ve yüzde analiziyle tablolaştırılarak gösterilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmada, programın ifade edilme yönünden yüzeysel kaldığı, bir müzik öğretim programını oluşturan öğelerin tamamının mevcut programda yer almadığı ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgulardan yola çıkılarak sonuçlar tartışılmış ve programa yönelik bir dizi öneride bulunulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractThis research has been carried out with the aim of the evaluation of 2007 YÖK Department of Music Education Curriculum Contents of Individual Instrument (Violin) Course. The problem statement of the research is stated as "What are the opinions of the instructors on 2007 YÖK Department of Music Education Curriculum Contents of Individual Instrument (Violin) Course?" and depending to the problem statement answers has been sought to five sub-problems. Target population of this study is composed of Music Education Departments of Faculty of Education. In this research, in order to collect data a survey form has been prepared and this survey has been applied to 14 Music Education Department's instructors who are chosen as sample group. Collected datas has been interpreted and tabulated by frequency and percentage analyze. In this research, that curriculum has been found superficial, all of the components which compose the music curriculum does not take place in the existing curriculum has come out. Results based on obtained findings has been discussed and several suggestions has been made for curriculum.en_US
dc.format.extentXIII, 95 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBireysel çalgı ders programıtr_TR
dc.subjectKeman eğitimitr_TR
dc.subjectKeman eğitim programıtr_TR
dc.subjectKeman eğitim programı değerlendirmesitr_TR
dc.subjectMüzik eğitimitr_TR
dc.subjectEvaluation of violin curriculumen_US
dc.subjectIndividual instrument curriculumen_US
dc.subjectMusic educationen_US
dc.subjectViolin curriculumen_US
dc.title2007 YÖK müzik öğretmenliği lisans programı bireysel çalgı (keman) dersi içeriklerinin öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeThe evaluation of 2007 YÖK department of music education curriculum contents of individual instrument (violin) course in accordance with the opinions of instructorsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
407245.pdf11.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons