Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/22709
Title: Hepatosellüler karsinoma vakalarımızın değerlendirilmesi
Other Titles: The assesment of our hepatocelluler carcinoma cases
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Nak, Selim Giray
Gülten, Macit
Gürel, Selim
Dolar, Enver
Memik, Faruk
Keywords: Karsinoma
Hepatosellüler
Etiyoloji
Epidemiyoloji
Carcinoma
Hepatocelluler
Etiology
Epidemiology
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Nak, S. G. vd. (1997). ''Hepatosellüler karsinoma vakalarımızın değerlendirilmesi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 24(1-2-3), 11-15.
Abstract: Hepatoseluler karsinoma (H CC) sıklığı; epidemiyolojik, klinik ve morfolojik özellikleri ve prognozu, dünyanın değişik bölgelerinde belirgin farklılıklar gösterir. Ülkemize ait HCC olguları hakkında halen geniş bilgi eksiklikleri mevcuttur. Bu çalışmada, son 5.5 yıl içerisinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji kliniğine başvuran ve histolojik olarak tamları konulan 47 HCC vakası, retrospektif olarak değerlendirildi ve böylece HCC konusunda Türkiye kanser haritasına katkıda bulunulması amaçlandı. Bizim çalışmamız, bölgemizdeki HCC vakalarında; yaş özellikleri (ortalama 60.-15) dışında, yüksek HBsAg oranı (% 56. 1), düşük anti HCV oranı(% 5.5). erkek kadın oram (4.2) açısından az gelişmiş ülkelerdeki HCC vakalar özelliklerine benzediğini göstermektedir.
It has been known that there are marked differences in frequencies of HCC; epidemiologic, clinical and pathological features and prognosis of HCC in different geographic areas in the World. There is a vast lock of knowledge about HCC in Turkey. In This study, 47 cases of histological confirmed HCC admitted to the clinic of gastroenterology of Uludağ University Medical School in the last 5.5 years were evaluated retrospectively and thus it was aimed at contributing ıo map of Turkish cancerfor HCC. Our study demonstrated that HCC cas es in our region were similar to HCC cases in underdeveloped cowey in view of lıigh rate of HBsAg positivity (56.1 %), low rate of anti HCV positivity (% 5.5) ratio of men/women differences (4.2) and other features; except for age s (mean age 60.-45).
URI: http://hdl.handle.net/11452/22709
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:1997 Cilt 24 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1-2-3_3.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons