Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/22704
Title: 13 Yaşında bir erkek çocukta otoeritrosit duyarlılığı sendromu
Other Titles: Autoerythrocyte sensitivity syndrome observed in a thirteen-year-oid boy
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Nefroloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
Tunalı, Ahmet
Manavoğlu, Osman
Tunalı, Şükran
Yavuz, Mahmut
Ali, Rıdvan
Özkalemkaş, Fahir
Keywords: Erkek çocuk
Otoeritrosit duyarlılığı sendromu
Autoerythrocyte sensitivity syndrome
Boy
Issue Date: 22-Sep-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tunalı, A. vd. (1993). ''13 Yaşında bir erkek çocukta otoeritrosit duyarlılığı sendromu''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(3), 321-323.
Abstract: Otoeritrosit Duyarlılığı Sendromu saptanan 13 yaşında bir erkek çocuğu takdim edilmiştir. Çok üzüldüğü bir olaydan sonra vücudunda tekrarlayan ağrılı ekimozlar çıkması nedeniyle kliniğimize başvuran hastanın fizik muayenesinde gövde ve bacaklarda etrafı eritemli, değişik irilikle ağrılı ekimozlar saptandı. Yapılan tüm hemostaz testleri normal bulundu. Otolog eritrosit süspansiyonu ile yapılan deri testi pozitif idi.
A thirteen year old boy in whom the autoerythrocyte sensitivity syndrome has been diagnosed has been presented. The reason why the patient applied was the recurrent painful ecchymosis after going through an emotional trauma. During the physical examination painful ecchymosis of different sizes and surrounded by erythema on the main body and legs have been observed. The results of all the tests performed were found to be normal. Skin test applied through autolog erythrocyte suspension was positive.
Description: 11-14 Ekim tarihlerinde İstanbul'da yapılan XXI. Ulusal Hematoloji Kongresi ve I. Ulusal Kemoterapi Kongresinde tebliğ edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/22704
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:1993 Cilt 20 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_3_19.pdf932 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons