Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/22659
Title: Erkek meme kanserleri: Tedavi sonuçları ve prognostik faktörlerin incelenmesi
Other Titles: Cancer of the male breast: Treatment results and analysis of prognostic factors.
Authors: Engin, Kayıhan
Ünsal, Mustafa
Keywords: Erkek meme kanseri
Radyoterapi
Cerrahi
Kemoterapi
Male breast cancer
Radiotherapy
Surgery
Chemotherapy
Issue Date: 13-Apr-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Engin, K. ve Ünsal, M. (1993). ''Erkek meme kanserleri: Tedavi sonuçları ve prognostik faktörlerin incelenmesi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(3), 257-260.
Abstract: Erkek meme kanseri saptanarak tedavi gören 26 olgu retrospektif olarak inckelendi. Olguların büyük çoğunluğunda histopatolojik tam infiltratif duktal karsinom idi(% 92). 8 olgu(% 31) nod(-), 18 olgu(% 69) nod(+) bulundu. Toplam 26 lezyonun 9 'u Evre ll (% 35), I 4 'ii. Evre IlI (% 54) ve 3 'üde Evre IV (%II) olarak değerlendirildi. 5 'i dışında tüm olgulara tek taraflı mastektomi uygulandı (% 81). Postoperatif tedavi 11 olguda radyoterapi ve kemoterapi kombinasyonu (% 42), 4 olguda kemoterapi ve/veya hormonal terapi (% 15) ve 10 olguda yalnızca radyasyon tedavisinden oluştu (% 38). Kemoterapi kombinasyonu cyclophosphamide, methotrexate ve 5- fluorouracil (CMF) yada 5-fluorouracil, adriamycin ve cyclophosphamide (FAC) şeklinde idi. İzlem sırasında 6 olgu meme kanseri nedeniyle kaybedildi (% 23). Son izlerinde 14 olgunun hastalıksız olduğu görüldü (% 54). yıllık sağkalım % 37, medyan düzeltilmiş sağkalım 46.6 ay olarak bulundu. 5-yıllık hastalıksız sağkalım ise% 27 ve medyan hastalıksız sağkalım 47. I ay olarak hesaplandı. Yalnızca bir olguda yerel nüks ve 8 olguda 13 uzak metastaz saptandı (% 31). Bir olguda ikinci primer kanser ortaya çıktı. Tümör evresi ve nodların durumu sağkalım üzerine etkili en önemli iki faktör olarak ortaya çıktı.
Twenty-six patients with male breası cancer were analyzed retrospectively. The majority of the lesions were infiltrating ductal carcinomas (92 %). Eight patients were node-negative (31 %), and 18 node-positive (69 %). Of 26 lesions, 9 were staged as Stage II (35 %), 14 as Stage lll (54 %), 3 as Stage IV (I I %). All but five patients underwent unilateral mastectomy after male breası cancer (81 %). Postoperative treatment consisted of radiation therapy combined with chemotherapy in ll patients (42 %), chemotherapy with or without hormonal therapy in 4 (15 %), radiation therapy alone in 10 (38 %). Chemotherapy consisted of cyclophosphamide, methotrexate and 5- fluorouracil (CMF) in the majority of patients. Six patients were known to have died of breası cancer during follow-up (23 %). Fourteen patients were NED (no evidence of disease) at the last follow-up (54 %). Overall actuarial 5-year survival was calculated to be 37% and median actuarial survival was 46.6 months. Actuarial 5-year disease-free survival was 27 % and median actuarial disease-free survival was 47. I months. Only one patient had a local recurrence and 8 had thirteen distant metastases (3I %). A second primary cancer deveLoped in one patient. Tumor stage and nodal status were the most significant prognostic factors that correlated with the overall survival.
URI: http://hdl.handle.net/11452/22659
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:1993 Cilt 20 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_3_5.pdf1.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons