Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/22512
Başlık: Edinsel faktör VIII ve IX inhibitörlerine bağlı kanama diyatezi ile kendini belli eden bir SLE olgusu
Diğer Başlıklar: A case of SLE exposing itself together with bleeding diathesis resulting from inhibitors of acquired factors VIII and IX
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıları Anabilim Dalı/Nefroloji Bilim Dalı.
Tunalı, Ahmet
Manavoğlu, Osman
Yavuz, Mahmut
Ali, Rıdvan
Özkalemkaş, Fahir
Anahtar kelimeler: SLE
Faktör VIII
Faktör IX
Kanama diatezi
Factor VIII and factor IX
Bleeding diathesis
Yayın Tarihi: 22-Eyl-1993
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Tunalı, A. vd. (1993). ''Edinsel faktör VIII ve IX inhibitörlerine bağlı kanama diyatezi ile kendini belli eden bir SLE olgusu''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(2), 217-220.
Özet: Bu çalışmada, kliniğimize Faktör VIII ve Faktör IX'a karşı inhibitölere bağlı durdurulamayan burun kanaması ile başvuran ve yapılan incelemeler sonunda SLE tanısı konan bir hasta takdim edilerek ilgili literatür gözden geçirilmiştir.
In this report, a patient who had applied to our clinic with a complaint of unceaseble nose bleeding due to inhibitors against factors VIII and IX and who had SLE diagnosis after clinical and laboratory evaluations had been presented with the literature available being reviewed.
Açıklama: 11-14 Ekim 1989 tarihlerinde İstanbul'da yapılan XXI. Ulusal Hematoloji Kongresi ve 1. Ulusal Kemoterapi Kongresinde tebliğ edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/22512
ISSN: 1300-414X
Koleksiyonlarda Görünür:1993 Cilt 20 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
20_2_22.pdf1.31 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons