Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/22508
Title: Gama globulin fraksiyonunun radyal immundifüzyon ve elektroforez ile değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of gamma globulin fraction by electrophoresis and radial immunodiffusion
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Merkez Laboratuvarı.
Tuncel, Pınar
Müftüoğlu, Ayçe
Keywords: Gama globulin fraksiyonu
Radyal immundiffizyon
Selüloz asetat elektroforezi
Gamma-migrating globulins
Radial immunodiffusion
Cellulose acetate electrophoresis
Issue Date: 7-Jun-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tuncel, P. ve Müftüoğlu, A. (1993). ''Gama globulin fraksiyonunun radyal immundifüzyon ve elektroforez ile değerlendirilmesi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(2), 201-203.
Abstract: Çalışmamızda serum proteinlerinde gama globulin bölgesine göç eden immunglobulinlerin elektroforez ve radyal immünodifüzyon yöntemleri ile ölçüldükleri de aynı değerleri verip vermediğini ve aralarındaki ilişkiyi araştırdık. Bunun için 45 hasta serumunda selüloz asetat elektroforezi ve radyal immünodifüzyon çalıştık. Elektroforez ile elde ettiğimiz gama globulin değerlerini radyal immünodifüzyon ile elde ettiğimiz IgA, IgG ve IgM konsantrasyonlarının toplamı ile karşılaştırdık. Elektroforez ile elde ettiğimiz sonuçlar radyal immunodifüzyon ile elde ettiğimiz immunglobulinlerin toplamına göre 42 hastada (% 93) daha düşüktü. Sonuçları student t testine göre değerlendirdiğimizde aralarında istatiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu saptadık (p < 0.01).
In this study we planned to see if we will obtain the same results with electrophoresis and radial immunodiffusion in evaluating the gamma-migrating immunoglobulins and the relationship between the two methods. We performed cellulose acetate electrophoresis and radial immunodiffusion on 45 sera. We compared the gamma globulin values with the sum of IgA, JgG and IgM concentrations we got from radial immunodiffusion. Radial immunodiffusion results were consistently lower than the results we got with electrophoresis. When we evaluated the results according to the student t test we found that the difference between them is statistically significant (p < 0.01).
Description: Bu çalışma (1992) 11. Ulusal Biyokimya Kongresinde poster olarak sunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/22508
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:1993 Cilt 20 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_2_18.pdf952.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons