Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2236
Title: Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan çocuk roman ve çizgi romanlarının tematik incelenmesi
Other Titles: Thematic rewiev of children's novels and comics has been published by Republic of Turkey Ministry of Culture
Authors: Ogur, Erol
Karabudak, Nurcihan
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı.
Keywords: Çizgi roman
Çocuğa uygunluk
Çocuk romanı
T.C. Kültür Bakanlığı
Tema
Appropriateness for child
Child's novels
Comics
Republic Of Turkey Ministry of Culture
Theme
Issue Date: 13-Apr-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karabudak, N. (2015). Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan çocuk roman ve çizgi romanlarının tematik incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: T.C. Kültür Bakanlığı 2002 yılına kadar çocuklar için pek çok eser yayımlamıştır. Yapılan kaynak taramasında 'Çocuk/ Edebiyat ', 'Çocuk Kitapları Dizisi', 'Çocuk Dizisi', 'Resimli Çocuk Klasikleri', 'Çocuk Senaryo', 'Çocuk Kitapları', 'Çocuk Edebiyat Eserleri Dizisi' incelenmiştir. Diğer pek çok tür arasında 46 roman ve 39 çizgi romana ulaşılmıştır. Tüm bu eserlerde yer alan temaların çocuğa uygunluğu incelenmiştir. Araştırmanın problem cümlesi "T.C. Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan çocuk roman ve çizgi romanlarının temaları çocuğa uygun mudur?" olarak belirlenmiştir. Araştırmada, incelenen çocuk romanlarının ve çizgi romanlarının ortak temaları belirlenmiştir. Olumlu temalara ek olarak olumsuz temaya sahip eserler olduğu gözlenmiştir. Bu kitapların çoğu hâlâ kütüphanelerde yer almaktadır. Bu temalar bu kitapları okuyacak çocuklar için de incelenmiştir.
The Ministry of Culture has been published a lot of books for children until 2002. According to this source "Children / Literature", "Children's Book Series", "Children's Series", "Illustrated Children's Classics", "Children Scenario", "Children's Books", "Childen's Literature Series" were examined. 39 Cartoons and 46 novels were obtained among many other species. The appropriateness of all these books' theme for the children that took place in this work was examined. 'The themes of the children's novel and comics that published by the Ministry of Culture appropriate for children?" is the problem clause of this research. The common theme of the investigated child's novels and comics are determined. In addition the positive themes some negative themes were observed. Most of these books are still in the libraries. The themes were examined for the children who are going to read these books.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2236
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
407243.pdf1.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons