Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/22304
Title: Bilateral üreterovezikal darlık saptanan bir yenidoğan olgusu
Other Titles: A case of bilateral ureterovesical junction obstruction in a newborn
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
Köksal, Nilgün
Sapan, Nihat
Şimşek, Ümit
Küsgü, Ferhan
Ertem, Nurcan
Taş, Zafer
Keywords: Yenidoğan
Üreterovezikal darlık
Newborn
Ureterovesical junction obstruction
Issue Date: 26-Aug-1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Köksal, N. vd. (1993). ''Bilateral üreterovezikal darlık saptanan bir yenidoğan olgusu''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(1), 77-79.
Abstract: Genellikle konjenital nedenlere bağlı olarak gelişen obstrüktif üropatiler, çocuklarda erken dönemde hidronefroz gelişmesine yol açmaktadır. Hidronefroz sıklıkla yaşamın ilk 6 ayında görülmekte ve karında kitle şeklinde bulgu vermektedir. Hidronefroz nedenleri arasında yer alan üreter darlıklarında üreteropelvik darlıklar, üreterovezikal darlıklara göre daha sık görülmektedir. Bu olgu bildiriminde, rutin muayene sırasında bilateral böbrek lojunda kitle palpe edilen ve izleminde ayrıntılı laboratuvar tetkikleriyle bilateral üreterovezikal darlık saptanarak opere edilen 3 günlük bir yenidoğan sunulmuştur.
Obstructive uropathies are usually congenital and they are the cause of hydronephrosis in early childhood. Hydronephrosis is often seen in the first 6 months of life and recognized by the presence of abdominal masses. Between the causes of hydronephrosis, ureteropelvic junction obstruction is more common than ureterovesical junction obstruction. In this case report we present a 3 days old newborn, whose physical examination revealed the presence of abdominal masses and with furtlıer laboratory investigation bilateral üreterovesical junction obstruction is determined.
Description: I. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısında sunulmuştur. 1-2.5.1992, Bursa.
URI: http://hdl.handle.net/11452/22304
Appears in Collections:1993 Cilt 20 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_1_18.pdf818.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons