Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/22241
Title: Esansiyel hipertansiyonlu olgularda nitrendipin'in tek doz ve kronik kullanımının arteriyel kan basıncı, plazma renin aktivitesi ve glomeruler filtrasyon hızına etkisi
Other Titles: Effects of single dose and cbronic administration of nitrendipine on arterial pressure. plazma renin activity (PRA). glomerular filtration rate (GFR) in essential hypertension
Authors: Dilek, Kamil
Güllülü, Mustafa
Yavuz, Mahmut
Keywords: Esansiyel hipertansiyon
Nitrendipin'in tek doz
Kronik
Arteriyel kan basıncı
Plazma renin aktivitesi
Gomeruler filtrasyon
P.R.A.
G.F.R.
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dilek, K. vd. (1992). ''Esansiyel hipertansiyonlu olgularda nitrendipin'in tek doz ve kronik kullanımının arteriyel kan basıncı, plazma renin aktivitesi ve glomeruler filtrasyon hızına etkisi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 19(1), 75-82.
Abstract: Bu çalışmada esansiyel hipertansiyonlu olgularda kalsiyum kanal blokerleri Nitrendipin 'in tek doz ve kronik (5 gün) kullanımının sistemik arter basıncı, plazma renin aktivitesi (PRA), aldosteron düzeyi, serum elektrolitleri ve glomerüler filtrasyon hızına (GFR) etkileri araştırıldı. 31 hafif ve orta esansiyel hipertansiyonlu olguda 20 mg tek doz oral Nitrendipin alımından 1 saat sonra sistolik ve diastolik kan basıncında anlamlı düşme gözlendi. Nitrendipin 'in sistolik ve diastolik basınçtaki antihipertansif etkisi takip süresi olan 24 saat boyunca devam etti. Tek doz ve kronik kullanımda PRA, Aldosteron serum elektrolitleri ve GFR de herhangi bir değişiklik saptanmadı. % 88 olguda tedavi periyodu sonunda arteriyel kan basıncı ideal düzeylere düştü. Nitrendipin tedavisi alan 31 olgunun 4'ünde baş ağrısı, 3'ünde klinik taşikardi, l'inde de flushing gözlendi. Sonuç olarak esansiyel hipertansiyonlu olgularda kalsiyum kanal blokeri Nitrendipin 'in 20 mg tek doz kullanımı ile oral alımdan I saat sonra antihipertansif etkinin başladığı, bu etkinin 24 saat devam ettiği, tedavi periyodunda ilacın iyi tolere edebildiği, akut ve kronik kullanım döneminde serum elektrolitleri, PRA. Aldosteron düzeylerinin ve GFR değerinin etkilenmediği kanısına varılmıştır.
Effects of single dose and chronic (five days) administration of Nitrendipine (20 mg) on systemic arterial pressure, Plasma Renin Activity, Serum Na+, K+, Cr, üric acid, ürea, creatinine, glukoz, Aldosterone levels and Glomerular Filtration Rate have been investigated. A significant decrease was observed in systolic and diastolic blood pressure I hour after the oral administration of Nitrendipine in 31 patients with mild or moderate essential hypertension. Furtlter more, in on observation period of 24 hours. It was also established that the effects of Nitrendipine on systolic and diastolic blood pressure sustained. In 27 of 31 patients (% 88), a diastolic pressure 90 mmHg was achieved in the long-tenn treatment. No change was observed in plasma renin activity, serum Na+, K+, cı+, üric acid, Aldosteron, ürea, creatinin, glucose levels and GFR after single dose and chronic administration of Nitrendipine.
URI: http://hdl.handle.net/11452/22241
Appears in Collections:1992 Cilt 19 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_1_11.pdf1.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons