Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/22169
Title: Engürücük ve Umurbey Köylerinde 15-49 yaş evli kadınların aile planlamasıyla ilgili bilgi, tutum ve davranışları
Other Titles: The knowledge, behaviour and attitudes about family planning of the married women, aged between 15-49 in Engürücük and Umurbey Villages
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
Bilgel, Nazan G.
Aytekin, A. Hamdi
Gülesen, Özdemir
Keywords: Engürücük
Umurbey
15-49 yaş evli kadınlar
Aile planlaması
Bilgi, tutum ve davranışları
Aile planlaması
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bilbel, N. G. vd. (1986). ''Engürücük ve Umurbey Köylerinde 15-49 yaş evli kadınların aile planlamasıyla ilgili bilgi, tutum ve davranışları''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(1-2-3), 55-62.
Abstract: Gemlik Eğitim ve Araştırma Bölgesine bağlı Umurbey ve Engürücük köylerinde 1984 yılında yapılan bu çalışmada, basit rastgele örnekleme ile seçilen 15-49 yaş grubunda 193 evli kadının aile planlaması ve doğurganlık la ilgili özellikleri, bilgi, tutum ve davranışları incelenerek, elde edilen veriler, Gemlik ve Türkiye'de yapılmış önceki araştırmaların verileriyle karşılaştırılmıştır. Çalışma kapsamına alınan kadınların: a) Ortalama ilk evlenme yaşlarının Türkiye geneline göre daha yüksek olduğu, b) Ortalama canlı doğum sayılarının Türkiye geneline göre daha az olduğu, c) Türkiye geneline göre daha fazla oranda düşük yaptıkları, d) Aile planlamasını daha yaygın ve etkili olarak kullandıkları saptanmıştır. Sonuçta, aile planlaması konusunda bölgemizdeki ana hedefin, bu konuda düzenli ve geçerli bir eğitim yaparak, kadınlara etkili aile planlaması yöntemlerini benimsetmek olduğu belirlenmiştir.
This study was performed in Umurbey and Engürücük Villages in the year 1984.193 married and 15-49 aged women were chosen by simple random sampling.The characteristics, attitudes and knowledge about fertility and family planning of these women were investigated and the data was compared with the data of previous studies performed in Gemlik and Turkey. It has been observed that: a) The mean age of selected women at first marriage was higher than the turkish data, b) The mean number of live births of the selected women was lower than the turkish da ta, c) The ratio of the selected women who have had anabortion was higher than the turkish data, d) The selected women were using the family planning methods more commonly and effectively. As a result, it has been found that the main purpose about family planning in o ur area was encouragement of women to use effective family planning methods by giving them regular and effective training.
URI: http://hdl.handle.net/11452/22169
Appears in Collections:1986 Cilt 13 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1-2-3_8.pdf1.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons