1993 Cilt 20 Sayı 3 Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
1993-04-19Kanser tedavisinde klinik hipertermiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Engin, Kayıhan
1993-09-2213 Yaşında bir erkek çocukta otoeritrosit duyarlılığı sendromuUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Nefroloji Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.; Tunalı, Ahmet; Manavoğlu, Osman; Tunalı, Şükran; Yavuz, Mahmut; Ali, Rıdvan; Özkalemkaş, Fahir
1993-05-05Alt ekstremite defektierinin mikrovasküler serbest fleplerle onarımıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı.; Özcan, Mesut; Kahveci, Ramazan; Şafak, Erhan; Akın, Selçuk; Aydın, Atakan
1993-04-21Vaginal agenesisli bir olguda vagina ve servikal kanal oluşturulmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı.; Akın, Selçuk; Kahveci, Ramazan; Özcan, Mesut; Tüfekçi, Mehpare
1992-12-31Non-sekretuvar miyeloma serum protein elektroforezinde M komponenti bulunmayan 4 olgu nedeni ile literatürün gözden geçirilmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilimi Dalı.; Manavoğlu, Osman; Tunalı, Ahmet; Özkalemkaş, Fahir; Sakar, Mehmet; Ali, Rıdvan
1992-11-16Atipik bir klinik tablo ile kendini belli eden bir alfa ağır zincir hastalığı olgusuUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Nefroloji Bilimi.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilimi.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Anabilim Dalı.; Tunalı, Ahmet; Manavoğlu, Osman; Yurtkuran, Mustafa; Yavuz, Mahmut; Ali, Rıdvan; Özkalemkaş, Fahir; Akdiş, Cezmi
1993-11-30Akut tıkayıcı inmeli 121 hastada hematokrit değeri ile iskemik lezyonun en geniş alanı arasındaki ilişkiSoysal, Aysun; Ataklı, Dilek; Türkay, Mine; Ezelsoy, Bessam; Arpacı, Baki; Ekit, Mehmet
1993-10-06Erkek infertilitesinde yarikoselin rolüUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı.; Yavaşçaoğlu, İsmet; Şimşek, Ümit; Oktay, Bülent; Özyurt, Mustafa; Ediz, Bülent
1993-08-26Organik fosforlu insektisid entoksikasyonlarındaki hematüri etyolojisinin deneysel çalışma ile açıklanmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.; Yavaşçaoğlu, İsmet; Kahveci, Ş. Ferda; Kutlay, Oya; Tolunay, Şahsine
1993-08-26Lise öğrencilerinde içki ve sigara Kullanımı (Gemlik-BURSA)Şıvka, Sadi; Şıvka, Nebahat; Resmi, Şükran; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.; Okan, Necla
1993-08-13Myokard enfarktüsü veya iskemisinin tanısında istirahat EKG'si ve TC-99m-MIBI SPECT myokard sintigrafısinin (MPS) karşılaştırılmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.; Alper, Eray; Güneş, İlknur; Heper, Cem; Sarıkaya, İsmet
1993-08-09Aritmili aterosklerotik olgularda propafenon'un sol ventrikül fonksiyonlarına etkisinin ekokardiyografık değerlendirmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.; Cordan, Jale; Sakar, Mehmet; Tuncel, Ercan
1993-06-16Sağlık personelinin AIDS konusundaki bilgi ve davranışıEmel, İrgil; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.; Necla, Okan
1993-06-16Riskli yenidoğanların nöromotor açıdan bir yıllık prognozuTuncel, Bengi; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.; Eralp, Özgen; Hacımustafaoğlu, Mustafa; Köksal, Nilgün
1993-04-15Erken evre larinks kanserlerinde primer radyoterapiEngin, Kayıhan; Ünsal, Mustafa
1993-04-13Erkek meme kanserleri: Tedavi sonuçları ve prognostik faktörlerin incelenmesiEngin, Kayıhan; Ünsal, Mustafa
1993-04-07Hematolojik maligniteli hastalarda serum kolesterol ve trigliserid değerlerinin araştırılmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı.; Tunalı, Ahmet; Ali, Rıdvan; Manavoğlu, Osman; Sakar, Mehmet; Özkalemkaş, Fahir
1993-06-16Erişkin sıçan spinal korduna interkostal sinir anastomozuUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.; Kutluk, Turan; Aksoy, Kaya; İpekoğlu, Zeki; Doygun, Muammer
1993-11-11Kronik obstriktif hipoksemik akciğer hastalarında almitrio bismezilat tedavisi sonuçlarıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.; Yüksek, Eser Gürdal; Kunt, A. Esra; Özyardımcı, Nihat; Karadağ, Mehmet; Gözü, R. Oktay; Özcan, Tayjen
1992-12-31Akut non-lenfobiastik lösemi ve myelodisplastik sendrom ile kronik myelositik löseminin akut blastik dönüşüm fazında düşük doz cytosine arabinoside uygulamasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı.; Manavoğlu, Osman
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20