1993 Cilt 20 Sayı 2 Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26
Issue DateTitleAuthor(s)
1993-05-05Enflamasyon tanısında gallium-67 sintigrafisiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Alper, Eray
1993-04-29Medikal prezentasyonUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.; İrgil, Ceyhun
1993-04-29Multiple gated radyonüklid anjiokardiografi (MUGA) ve klinik kullanım alanlarıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Alper, Eray
1992-11-16İki sekonder malignite olgusu radyasyona bağlı akut lösemi olgusu ile alkilleyici ajan kullanımına bağlı non-hodgkin lenfoma olgusuUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı.; Manavoğlu, Osman; Tunalı, Ahmet; Sakar, Mehmet; Özkalemkaş, Fahir; Ali, Rıdvan
1993-09-22Edinsel faktör VIII ve IX inhibitörlerine bağlı kanama diyatezi ile kendini belli eden bir SLE olgusuUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıları Anabilim Dalı/Nefroloji Bilim Dalı.; Tunalı, Ahmet; Manavoğlu, Osman; Yavuz, Mahmut; Ali, Rıdvan; Özkalemkaş, Fahir
1993-11-03Cementoblastoma: Bir olguUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı.; Güney, Hakan; Kahveci, Ramazan; Şafak, Erhan; Özcan, Mesut
1993-05-05lnferior lateral thigh flapUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı.; Kahveci, Ramazan; Güney, Hakan; Şafak, Erhan; Akın, Selçuk; Özcan, Mesut
1993-04-21Lipom'da liposuction uygulamasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı.; Özcan, Mesut; Akın, Selçuk; Güney, Hakan; Şafak, Erhan
1993-06-07Gama globulin fraksiyonunun radyal immundifüzyon ve elektroforez ile değerlendirilmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Merkez Laboratuvarı.; Tuncel, Pınar; Müftüoğlu, Ayçe
1993-04-28İntraoperatif % 0.9 NaCl, povidon iodin ve sefazolin irrigasyonlarının intraperitoneal adezyon oluşumuna etkisiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Kimya, Yalçın; Ozan, Hakan; Demir, Ufuk; Çolak, Zafer; Esmer, Ahmet
1993-05-05Pyrimethamine'in (daraprim) lenfosit kültürlerinde insan kromozomlarının spiral oluşumu üzerine etkisiUludağ Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Genel Biyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı.; Egeli, Ünal; Ediz, Bülent
1993-03-10Malign lenfoma ve kronik lenfositik lösemi olgularında renal patolojinin ışık ve ımmunfloresan mikroskopta incelenmesiTınaztepe, K.; Uludağ Üniversitesi/İç Hastalıları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/İç Hastalıları Anabilim Dalı/Nefroloji Bilim Dalı.; Ali, Rıdvan; Manavoğlu, Osman; Tunalı, Ahmet; Yurtkuran, Mustafa; Dilek, K.; Güllülü, Mustafa; Yavuz, Mahmut
1993-09-22Relaps gösteren ve/veya refrakter erişkin akut lösemi olgularında mitoksantron'un tek ajan olarak kullanılmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı.; Manavoğlu, Osman; Tunalı, Ahmet; Özkalemkaş, Fahri; Sakar, Mehmet; Ali, Rıdvan
1993-08-11Yenidoğan sarılıklarının etyolojik analiziUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.; Günay, Ünsal; Sapan, Nihat; Toplu, Celal
1993-04-21Dupuytren kontraktürünün tedavisinde palmar fasiektomi ile fasiotomi ve tam kalınlıkta deri grefti yöntemlerinin karşılaştırılmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı.; Akın, Selçuk; Küçükçelebi, Ahmet; Şafak, Erhan; Kahveci, Ramazan; Özcan, Mesut
1993-09-22Kliniğimizde tanı koyup takip ve tedavi ettiğimiz wilms tümörü olgularıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.; Günay, Ünsal; Sapan, Nihat; Songür, Semih
1993-05-05Gemlik İlçesi ilkokul öğrencilerinde antropometrik ölçümlerle büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi: Kol ve önkol uzunluklarının incelenmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anatomi Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.; Cankur, N. Şimşek; Gülesen, Özdemir; İkiz, İhsaniye; Oygucu, İ. Hakan; Şendemir, Erdoğan; Çimen, Ahmet; Erem, F. Türkan
1993-04-07Gemlik İlçesi ilkokul öğrencilerinde antropometrik ölçümlerle büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi III- Toraks uzunluğu, toraks genişliği ve abdomen uzunluğuUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anatomi Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.; İkiz, İhsaniye; Gülesen, Özdemir; Oygucu, Hakan; Cankur, N. Şimşek; Şendemir, Erdoğan; Çimen, Ahmet; Erem, Türkan
1993-05-05Bull's eye ilgi alanlarındaki ortalama sayımların normal kişilerde ve koroner arter hastalarında karşılaştırılmasıDerebek, Erkan; Atalay, Mücahit; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Alper, Eray; Duman, Yusuf; Dirlik, Ayşegül; Kayalıoğlu, Mustafa; Erdem, Serdar
1993-04-15510 İdrar örneğinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere in-vitro duyarlılığıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.; Yılmazlar, Aysun; Özcan, Berin; Helvacı, Safiye
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26