Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/21931
Title: B. Britten çello senfonisi ile D. Şostakoviç 1. Çello konçertosunun incelenmesi ve karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of Britten and Shostakovich cello concertos
Authors: Göğüş, İsmail Muhtar
Kocaili, Mutlu Varlık
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Müzik Anasanat Dalı/Yaylı Çalgılar Sanat Dalı.
0000-0001-9106-1922
Keywords: Britten
Şostakoviç
Çello
Konçerto
Shostakovich
Cello
Concerto
Issue Date: 19-Mar-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kocaili, M. V. (2021). B. Britten çello senfonisi ile D. Şostakoviç 1. Çello konçertosunun incelenmesi ve karşılaştırılması. Yayınlanmamış Sanatta Yeterlilik Çalışması. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 20. yüzyılın önemli bestecilerinden Benjamin Britten ve Dimitri Şostakoviç’in çello konçertolarının konu edildiği bu çalışma; bestecilerin hayatını, müzik anlayışlarını, söz konusu konçertoların müzikal analizlerinin yanı sıra eserlerin benzerliklerinin ve farklarının sunulduğu bölümleri içermektedir. Çalışmanın ilk bölümünde Britten ve Şostakoviç’in müzik tarihindeki önemleri, yaşamlarının ve kişiliklerinin müziklerine yansımaları, yazdıkları ve çellist Rostropoviç’e ithaf ettikleri çello konçertoları ele alınmıştır. Ülkemizde iki besteci ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmasına karşın sözü edilen konçertoları bu bakış açısıyla ele alan herhangi bir çalışma olmaması bu çalışmanın hazırlanmasındaki en önemli etkendir. Bu nedenle çalışmada Türkçe kaynaklardan çok yabancı dilde yazılmış araştırmalardan yararlanılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde araştırmaya konu olan eserler ayrı ayrı incelenmiş, son bölümünde ise bestecilerle Rostropoviç arasındaki ilişki anlatılmış, her iki bestecinin söz konusu çello konçertolarındaki benzerlik ve farklılıklara yer verilmiştir. Bu nedenle çalışmanın çello sanatçıları veya eğitimcileri ile öğrencilerin yararlanabilecekleri bir kaynak olabileceği düşünülmektedir.
This study, involving the cello concertos of Benjamin Britten and Dmitri Shostakovic, who are widely recognized as one of the greatest composers of the 20th century, contains chapters which tackle themes such as the biography of the composers, their understandings of music, musical analysis of the above mentioned concertos, as well as the similarities and differences of the works. In the first chapter of the study, the importances of Britten and Shostakovic in the history of music, the effects of their lifes and personalities upon their musics, the cello concertos they wrote and dedicated to the cellist Rosropovic were discussed. Although there are various studies about two composers in our country, the fact that there is no study that deals with the mentioned concertos from this point of view is the most important factor in the preparation of this study. For this reason, researches written in a foreign languages were used rather than Turkish sources. In the second chapter of the study, the works subject to the study were examined separately, and in the last part, the relationship between the composers and Rostropovic was examined, and their similarities and differences were given. For this reason, it is thought that the study can be a resource that cello artist sor educators and students can benefit from.
URI: http://hdl.handle.net/11452/21931
Appears in Collections:Sanatta Yeterlik / Proficiency in Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mutlu_Varlık_KOCAİLİ.pdf1.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons