Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2177
Title: Konservelik bazı yeni şeftali (Prunus persica var. lonuqinosa) çeşitlerinde fenolojik ve pomolojik özelliklerin incelenmesi
Other Titles: Investigation the phenological and pomological characteristic of some (non-melting) peach (Prunus persica var. lonuqinosa) cultivars
Authors: Ertürk, Ümran
Yıldız, Neşe
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Sanayilik şeftali
Fenolojik
Verim
Pomolojik
Büyüme performansı
Canning peach
Phenology
Pomology
Yield
Growth performance
Issue Date: 25-Jan-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, N. (2018). Konservelik bazı yeni şeftali (Prunus persica var. lonuqinosa) çeşitlerinde fenolojik ve pomolojik özelliklerin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma 2016 yılında 11 sanayilik şeftali çeşidinin (Vico®, Segre®, Silos®, Cinca®, Yuso®, Guadalupe®, Jalon®, Leyre®, Poblet®, Veruela®) fenolojik, pomolojik, verim özelliklerini ve büyüme performanslarını incelemek amacıyla yürütülmüştür. Fenolojik gözlem sonuçları incelendiğinde, tomurcuk kabarması en erken Silos®, en geç ise Yuste® çeşidinde gözlemlenmiştir. Tam çiçeklenme en erken Guadalupe®, Poblet®, Silos®, Veruela® ve Vico® çeşitlerinde, en geç ise Jalon® çeşidinde meydana gelmiştir. Çiçeklenme dönemi çeşitlere göre11-19 gün arasında değişmiştir. Çeşitlerin meyve gelişim periyodları 93-164 gün arasında değişmiştir. Çeşitlerin meyve hasadı Vico® (07 Haziran) çeşidi ile başlamış, Veruela® (19 Ağustos) çeşidi ile sona ermiştir. Pomolojik analiz sonuçlarına göre; en iri meyveler Poblet® (140,20 g) çeşidinden, en küçük meyveler ise Segre® (64,14) ve Silos® (64,62) çeşitlerinden elde edilmiştir. Çeşitlerin çekirdek ağırlığı 5,07-7,13 g, meyve et/çekirdek oranı ise 9,47-20,39 arasında değişmiştir. SÇKM bakımından Guadalupe® (%16,93), çeşidinde en yüksek, Vico® (%11,13) çeşidinde ise en düşük değer elde edilmiştir. Çeşitlerin pH' sı 3,6-4,41, TEA' sı 0,16-0,47 g/100ml arasında değişmiştir. Tadı belirleyen olgunluk indeksi Silos® (90,78) ve Segre® (88,79) çeşitlerinde yüksek, Poblet® (33,16) ve Cinca® (39,65) çeşitlerinde ise en düşük değerler elde edilmiştir. Bu kriterler baz alınarak, ilk yıl sonuçlarına göre Leyre®, Poblet®, Veruela®, Yuso® ve Yuste® çeşitleri daha öne çıkmıştır.
This study was conducted in 2016 in order to investigate phenologic, pomologic, yield characteristics and growth performances of 11 non-melting peach cultivars (Vico®, Segre®, Silos®, Cinca®, Yuso®, Guadalupe®, Jalon®, Leyre®, Poblet®, Veruela®). Results of the phenological observations showed that, the earliest bud swelling cultivar was Silos® while the latest bud swelling cultivar was Yuste®. The first full blooming cultivars were Guadalupe®, Poblet®, Silos®, Veruela® and Vico® and last full blooming cultivar was Jalon®. Blossoming period was ranged between 11-19 days among cultivars. Fruit development period among all cultivars was between 93-164 days. Fruit harvest was started with Vico® (07 June) cultivar and ended with Veruela® (19 August) cultivar. According to the results of pomological obervations, biggest fruits were harvested from Poblet® (140,20 g) cultivar and smallest fruits were harvested from Segre® (64,14) and Silos® (64,62) cultivars. Seed weight of the cultivars was ranged between 5,07-7,13 g, and flesh/seed raito was ranged between 9,47-20,39. Highest soluble solid value obtained from Guadalupe® (%16,93) and lowest value obtained from Vico® (%11,13). pH values of the cultivars was ranged between 3,6-4,41 and TEA value was ranged between 0,16-0,47 g/100ml. Ripening index for peach flavor was highest in Silos® (90,78) and Segre® (88,79) and lowest in Poblet® (33,16) and Cinca® (39,65) cultivars. According to the parameters, Leyre®, Poblet®, Veruela®, Yuso® and Yuste® cultivars come forward based on the results of the first year.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2177
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
499420.pdf3.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons