Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20710
Title: Sosyal Darwinizmden günümüz modernleşme teorilerine: Bir tahlil geleneği
Authors: Mazrui, Ali A.
Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Sarıbay, Ali Yaşar
Sezal, İhsan
Keywords: Sosyal Darwinizm
Siyasal bilimler
Müesseseleşme
Modernleşme
Issue Date: 1982
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mazrui, A. A. (1982). ''Sosyal Darwinizmden günümüz modernleşme teorilerine: Bir tahlil geleneği''. çev. Ali Yaşar Sarıbay ve İhsan Sezal. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 211-222.
Abstract: Son on yılda siyasal bilimler sahasında görülen en ilginç çalışmaların çoğu modernleşme süreci, kurumlaşma (müesseseleşme) ve sosyo-politik değişme konularında genel planda olmuştur. Esasen modernleşme ve siyasal gelişme , sistem analizi ile birlikte yeni siyasal bilimin en önemli konularından sayılmıştır. Bu makalede, siyasal bilimdeki bu gelişmeci devrim üzerinde durmak istiyoruz. Bunu yaparken takip edeceğimiz ulusları (milletleri) varmış oldukları modernleşme safhasına göre sınıflama fikri sosyal Darwinizm ve ötesine uzanan gelenekle tarihi bağları olan bir fikirdir. Hemen vurgulamak gerekir ki, bu tartışma, yeni siyasal bilimi eleştirme niyetini taşımamaktadır. Çünkü, yeni bir fikir akımının kendisinden önce gelen ve yanlış bile olsa dinamik, canlı teori kurma özelliği olan bir dönemde dayanak araması onun için bir kuvvet kaynağı olabilir. Zaten entelektüel tarihin büyük bir bölümü esasında akım yaratma tarihidir ve her başarılı akım kendinden önce gelenlerin gücünden bir şeyler almıştır. İlk biçimlerinde sosyal Darwinizm güçlü, belki de; kaçınılmaz bir biyolojik taraflılığa sahipti. İnsan toplumlarının evrimindeki farklı aşamalar bazen halklar arasındaki biyolojik farklılıklara atfedilmekteydi. Charles Darwin'in Avrupa'daki ırkçılık üzerindeki tesiri burdan kaynaklanmaktadır ki bunun ideolojik yankıları gerçekten çok uzun vadeli olmuştur.
Description: Çevirilen makalenin künyesi: "From Social Darwinism to Current Theories o f Modernization. A Tradition of Analysis'' in World Politics, Volume XXI, Number 1, October 1968, s. 69- 83.
Bu makale ilk kez 11-21 Aralık 1967'de Dakar'da toplanan İkinci uluslararası Afrikanistler toplantısının bir oturumunda sunuldu.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20710
Appears in Collections:1982 Cilt 3 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_2_13.pdf3.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons