Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20659
Title: İngiliz işçi sınıfının hayatındaki değişimler
Authors: Hoggart, Richard
Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Sezal, İhsan
Keywords: İngiliz işçi sınıfı
İngiliz halkı
Günlük yaşam
Sanayi devrimi
Londra
Hayat tarzı
Issue Date: 1982
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hoggart, R. (1982). ''İngiliz işçi sınıfının hayatındaki değişimler''. çev. İhsan Sezal. Bursa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 263-273.
Abstract: Öyle zannediyorum ki, bir bütün olarak İngiliz halkı ve özelliklede işçi sınıfı, hayatlarında ki en büyük değişmeyi son yıllarda yaşıyorlar. Aşağıda verilen konuşma 1960'ların başında, İngiltere'nin Kuzeyindeki bir işçi sınıfı meyhanesi (pub)'nde kaydedilmiştir. Bundan beş yıl önce bu sözleri duymak mümkün olamazdı . Konuşma, İngiliz işçi sınıfı hayatında ki değişimlerin sebep ve tesirlerini açık ve öz bir şekilde ifade ediyor. Konuşmacı orta yaşlı bir işçi: "Bana sorarsanız herkesin tersi dönmüş" dedi Freddy. "Herkes mutlu görünme yarışında" . "Çünkü, hepsinin elinde bir miktar para var şimdi". Bize baktı ve sözlerinin iyice işlemesi için bir süre bekledikten sonra devam etti: "Harpten önce herkes çok sıkıydı ve herkes meteliğe kurşun atıyordu. Fakat, bugün vatandaş seçme imkanına sahip, ve bu yüzden daha memnun gözüküyorlar: Daha dışarı adım atar atmaz. Yüzlerde bunun ifadesini görüyorsunuz. Hiç kimse çekingen değil. Herkes kendini daha hür hissediyor. Bu gayet anlayabilir bir şey aslında" Refah, - adamın söylediklerini çok genel bir kavramla ifade edersek - eski korkulan, endişeleri izale eder ve insandaki güven hissini arttırır . Yoksulluğun dar ceketi gevşetildiğinden ferdin, kendi tercihini kendi yapabilme gücünü kuvvetlendirir. Aynı şekilde ferdin farklı olma duygusunu, şahsiyet sahibi olmasını, başkalarından değişik arzular besleme ve bu hususta karar verme melekelerini geliştirir. Elbette ki ayrı bir şahsiyet olma hissi, ferdin, bir "şahsiyet" olması manasına gelmez. Nitekim bir çok aracı şirket er (acentalar) işçi sınıfı mensublarında ki bu "şahsiyet olma" hissini istismar ederek onların "diğer milyonların" düşündüğü ve davrandığı gibi hareket etmeye çalışıyorlar.
Description: Orijinal makalenin künyesi: Richard Hoggart, 1970, Speaking to Each Other Vol: I, Harmondsworth, Penguin Books. pp: 45-61 (Yazarın bu makalesi ilk defa 1961 yılında yayınlanmıştır).
URI: http://hdl.handle.net/11452/20659
Appears in Collections:1982 Cilt 3 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_1_20.pdf3.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons