Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20587
Title: Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin sanayileşmesi
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Dülgeroğlu, Ercan
Keywords: Cumhuriyet Dönemi
İktisadi büyüme
Sanayileşme
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dülgeroğlu, E. (1983). ''Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin sanayileşmesi''. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 93-102.
Abstract: Gelişen ülkeler, mevcut imkanlarıyla gelecekteki iktisadi büyüme ve kalkınma alanında daha yüksek hızlara ulaşmak için sanayi kesimini ve sanayileşmeyi sürükleyici bir faktör olarak gerekli görmektedirler . Bu gereklilik aslında hem ekonomik hem de politik bir zorunluluk olarak bağımsızlık mücadelesi veren tüm ülkelerin kuruluş yıllarında kabul edilmektedir. Bu ise, iktisadi kalkınma sürecinde ortaya konulan alternatiflerden bir tanesi ve fakat en önemlisidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruldugu ilk yıllarda, biraz sonra özellikleri ortaya konulacak olan iktisadi durumu göz önüne alan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk: "Yeni Türkiye'mizi layık olduğu mertebe-i resanete isal edebilmek için, behemehal iktisadi yatımıza birinci derecede ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. Zamanımız tamamen bir iktisat devrinden başka birşey değildir". demek suretiyle iktisadi kalkınmanın Türk halkı için mücadele verilecek en önemli bir mesele olduğunu açıklamaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20587
Appears in Collections:1983 Cilt 4 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_2_8.pdf2.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons