Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20539
Title: Şüphe nedeniyle feshin sınırları
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Karapınar, İsmail
Keywords: Feshin sınırları
Şüphe
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karapınar, İ. (1985). "Şüphe nedeniyle feshin sınırları". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 231-251.
Abstract: Bir suç veya bir cürüm ve kabahat zanlı işçinin hizmet akdinin haklı nedenle feshi için önemli bir sebep olabilir. Zira işverenin güveni, zanlı işçiyi istihdam etmesi beklenemeyecek derecede sarsılmış olabilir. Bir suç şüphesinin bir fesih bildirimi sebebi teşkil edip edemeyeceği çok tartışmalı bir konudur. Sorunu olumsuz cevaplandıranlar bulunmakla birlikte, özel sebepler bir başka çözümü haklı çıkarabilmektedir. Şayet şüphe özellikle ağır, ciddi ve âcil ise ve böylece işverenin güveni suçlanan işçiyi çalıştırması beklenemeyecek derecede sarsılmışsa, artık işveren zanlı işçiyi işinden çıkarabilmelidir. Genellikle ilmi ve yargısal içtihatlar şüphenin ağır ve âcil olması, işverenin güvenini hizmet sözleşmesinin devamını bekleyemeyecek derecede sarsması halinde bir suç şüphesini özel durumlarda süresiz fesih bildirimi için önemli ve haklı bir sebep olarak kabul etmektedir. Hernekadar şüphe, kelime olarak bir kuruntu, kuşku ve tereddüt anlamına gelmekte olup şüphe edilen durumun gerçekleşip gerçekleşmediği, işçinin söz konusu fiili işleyip işlemediği henüz kesin olarak bilinmemekte ise de, bazı hallerde olayın ve çalışılan yerin özelliği, işçinin daha önceki yaşantısı, tutum ve davranışları, işyerindeki pozisyonu ve mevkiinin önemi aleyhine şüpheyi kuvvetlendirici bir karine teşkil etmekte ve belirli koşullar altında şüphenin hizmet sözleşmesinin feshi için haklı ve önemli neden sayılmasını gerektirmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20539
Appears in Collections:1985 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1_18.pdf5.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons