Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20538
Title: F. Almanya'da yaşayan yabancı işçilerin uyumlarının yasal sorunları
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Genç, Mehmet
Keywords: Federal Almanya
Yabancı işçi
Yasal sorunlar
Göçmenlik
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Genç, M. (1985). "F. Almanya'da yaşayan yabancı işçilerin uyumlarının yasal sorunları". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 219-230.
Abstract: F. Almanya'da yaşayan çoğunlukla Güney Avrupa kökenli işçilerin statülerinin de facto tanımlanmasında 70'li yılların ikinci yarısına değin genelde "yabancı veya "misafir" işçi kavramları kullanılmıştır. F. Almanya'da ekonomik konjonktürün etkisi ile 70'li yılların ikinci yarısından günümüze kadar F. Alman iç politikasın da sürekli bir sorun haline gelen yabancı işçilerin durumu, yabancı işçilerin statülerinin tanımlanmasında "hemşehri" (Mitbürger) ve "göçmen" kavramlarının kullanılmasına da neden olmuştur. Günümüzde, sürelilik ve dolaylı da olsa dışlanma şeklinde de yorumlanabilecek "yabancı" – ve "misafir" işçi kavramlar genelde geleneksel çevrelerce kullanılırken, ılımlı çevreler süreklilik de ifade eden "hemşehri" veya "göçmen" – işçi kavramlarını çeşitli etnik gruplardan oluşan, dolayısıyla Alman olmayan bu grupların tanımı için kullanmayı tercih etmektedirler. Ancak F. Almanya'da yaşayan yabancı uyruklu etnik grupların günümüzde 2. ve 3. kuşaklarının da oluşmuş olmasına, dolayısıyla "hemşehri" veya "göçmen" kavramlarının defacto açıklama gücü olmasına rağmen bu kavramları de jure kullanmak (ilerde belirtileceği gibi), mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle bu yazımızda "yabancı - işçi" kavramının kullanılması tercih edilmiştir. Federal ve Eyalet Parlamentolarında temsil edilen siyasal partilerin yabancılar politikasında, F. Almanya'da yaşayan yabancı işçilerin ve ailelerinin F. Alman toplumuna uyum sağlamaları, F. Alman toplumuyla kaynaşmaları ilke olarak vurgulan makta ve bu süreci oluşturacak uygulamaya yönelik önlemlerin alınması yıllardır sürekli olarak kamuoyuna yansıtılmaktadır.
Description: Bu makale Mayıs 1984'te Bursa'da Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin düzenlediği Yurtdışı işçi Sorunları Seminerinde tebliğ olarak sunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20538
Appears in Collections:1985 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1_17.pdf2.9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons