Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20537
Title: Yüksek eğitim gören kadın işgücü ve eğilimleri
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Lordoğlu, Kuvvet
Keywords: Yüksek eğitim
Kadın işgücü
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Lordoğlu, K. (1985). "Yüksek eğitim gören kadın işgücü ve eğilimleri". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 201-218.
Abstract: Çağımızda kadının yeri, hızla geleneksel yeri olan evinden uzaklaşmaktadır. ilişkilerde, belki kadın erkek rollerinin değişimi için henüz erken bile olsa, çok açık olarak kadın üretime ev dışında katılmaktadır. Elbette büyük ölçüde kadın evin içinde ve dışında da çalışmaktadır. Bu haliyle kadının adeta "tam istihdamı" gerçekleşmektedir. Ekonominin geneli içinde eğitim faaliyetlerinden beklenen farklı işlevlerden biri de daha etkin ve vasıflı bir işgücüne sahip olabilmek olarak özetlenebilir. Bu yönüyle cinsiyete ilişkin bir ayırımdan söz edemeyiz. Ancak geleneksel toplum yapısının işgücüne katılımı hem sektörlere göre hem de yerleşim merkezlerine göre farklılaşmayı getirmektedir. Kentsel merkezlerde kadınların işgücü katılımı kırsal alana göre daha düşük olmaktadır. Tarım ağırlıklı bir yapıda kadının işgücüne katılımı yüksek bir orandadır. Eğitim düzeyleri ise kentlerde çalışan kadınlara oranla son derece düşüktür. Bu nedenle eğitimle işgücüne katılma arasında kadınlar için olumlu bir ilişki gözlenmektedir. Ancak bu ilişkinin tarımda çalışanlar nedeniyle kırsal alanda kentsel alandan daha fazla işgücüne katılma, eğitimsizliğe rağmen sürmektedir. İşgücüne katılmada, kadınların bulundukları coğrafi alanın etkisi olduğu kadar, medeni durumları belirleyici olmaktadır. Evlenme ya da eşinin isteği paralelin de işgücünden çekilme gerçekleşmektedir.
Description: Yüksek eğitimlerini bitirme arifesinde kız öğrencilerle yapılan anket sonuçları içeren bu çalışma, Ocak-Mart 1985 tarihleri arasında yapılmıştır. Uludağ Üniversitesi Fakülte ve Yüksek Okullarının Tıp hariç son sınıflarında halen öğrenci olan 518 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Sonuçlar ve bazı ilişkiler kurularak yapılan inceleme Bilgi İşlem Merkezinde SPSS paket programından ve bu araştırma için hazırlanan programlardan yararlanılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20537
Appears in Collections:1985 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1_16.pdf3.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons