Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/20529
Başlık: İş atölyesi düzenleme problemi ve çözüm yöntemleri
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Esen, A. Serdar
Anahtar kelimeler: İş atölyesi
Düzenleme
Yayın Tarihi: 1985
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Esen, A. S. (1985). "İş atölyesi düzenleme problemi ve çözüm yöntemleri". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 187-199.
Özet: Gelişen teknoloji ve artan nüfus yanında kaynakların sınırlı oluşu, ana amacı kârlılık olan işletmeleri üretimin her alanında planlı davranmaya zorlamaktadır. Kârını eniyileme çabasındaki işletmeler bir yandan üretimi arttırmaya çalışırken, öte yandan hammadde, insan, makina gibi üretim unsurlarını kısıtlı biçimde kullanarak maliyeti düşürmeyi amaçlamaktadırlar. Kuşkusuz ki maliyeti düşürücü unsurlardan biri de zamandır. Diğer unsurlarda değişiklik olmaksızın bir dizi işin tamamlanması için gerekli sürenin azaltılması, en azından işçi maliyetindeki azalmanın etkisiyle, toplam maliyeti düşürecektir. "iş atölyesi düzenleme problemi", n tane işin m tane makinanın her birinden geçerek yapılmasının söz konusu olduğu durumlarda, bunların oluşturduğu sonlu bir seçenekler kümesi arasından amaç fonksiyonunu eniyileyen seçeneğin belirlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda en iyi düzenleme, tüm işlerin tüm makinalarda işlenmesi için geçen toplam süreyi en aza indirgeyen bir sıralamadır. Problemin çözümünde, bir işin (j – 1). makinadan geçmeden j. makinaya gelemeyeceği ve her işin tüm makinalardaki işlem sürelerinin bilindiği varsayılmaktadır. Bu tür bir düzenleme probleminde, kuramsal olarak (n!)m farklı düzenleme yapılabilmekte olup, bu düzenlemeler, i) Teknolojik olarak uygundurlar, yani her iş tüm makinalardan geçerek yapılacaktır, ii) Teknolojik olarak uygun olan düzenlemelerden en az biri optimal (en iyi) çözümdür. "iş atölyesi düzenlemesi" adıyla bilinen bu problem, dört unsura göre sınıflandırılmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20529
Koleksiyonlarda Görünür:1985 Cilt 6 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
6_1_15.pdf2.55 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons