Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20529
Title: İş atölyesi düzenleme problemi ve çözüm yöntemleri
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Esen, A. Serdar
Keywords: İş atölyesi
Düzenleme
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Esen, A. S. (1985). "İş atölyesi düzenleme problemi ve çözüm yöntemleri". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 187-199.
Abstract: Gelişen teknoloji ve artan nüfus yanında kaynakların sınırlı oluşu, ana amacı kârlılık olan işletmeleri üretimin her alanında planlı davranmaya zorlamaktadır. Kârını eniyileme çabasındaki işletmeler bir yandan üretimi arttırmaya çalışırken, öte yandan hammadde, insan, makina gibi üretim unsurlarını kısıtlı biçimde kullanarak maliyeti düşürmeyi amaçlamaktadırlar. Kuşkusuz ki maliyeti düşürücü unsurlardan biri de zamandır. Diğer unsurlarda değişiklik olmaksızın bir dizi işin tamamlanması için gerekli sürenin azaltılması, en azından işçi maliyetindeki azalmanın etkisiyle, toplam maliyeti düşürecektir. "iş atölyesi düzenleme problemi", n tane işin m tane makinanın her birinden geçerek yapılmasının söz konusu olduğu durumlarda, bunların oluşturduğu sonlu bir seçenekler kümesi arasından amaç fonksiyonunu eniyileyen seçeneğin belirlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda en iyi düzenleme, tüm işlerin tüm makinalarda işlenmesi için geçen toplam süreyi en aza indirgeyen bir sıralamadır. Problemin çözümünde, bir işin (j – 1). makinadan geçmeden j. makinaya gelemeyeceği ve her işin tüm makinalardaki işlem sürelerinin bilindiği varsayılmaktadır. Bu tür bir düzenleme probleminde, kuramsal olarak (n!)m farklı düzenleme yapılabilmekte olup, bu düzenlemeler, i) Teknolojik olarak uygundurlar, yani her iş tüm makinalardan geçerek yapılacaktır, ii) Teknolojik olarak uygun olan düzenlemelerden en az biri optimal (en iyi) çözümdür. "iş atölyesi düzenlemesi" adıyla bilinen bu problem, dört unsura göre sınıflandırılmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20529
Appears in Collections:1985 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1_15.pdf2.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons