Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20527
Title: Kalite maliyetlerinin analizi ve kontrolü
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Lazol, İbrahim
Keywords: Kalite maliyetleri
Analiz ve kontrol
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Lazol, İ. (1985). "Kalite maliyetlerinin analizi ve kontrolü". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 173-186.
Abstract: Bilindiği gibi kişilerin tüm akılcı faaliyetleri toplum ve insan refahının yükseltilmesine yöneliktir. İşletmelerde bu amaca hizmet etmek amacıyla ekonomi sistemi içinde yer alan birimlerdir. Günümüzde bir işletmenin varmak istediği hedef, kârlılık, iyi bir pazar duru mu elde etmek, mamul liderliği, büyümek ve saygınlık gibi konulardan biri veya birkaçı olabilir. Ancak, işletme hangi hedefi seçerse seçsin belirli bir düzeyde kâr elde etmek zorundadır. Bu onun en azından varlığını sürdürebilmesi için gerekli bir ön koşuldur. İşletmelerin başarı ölçüsü genellikle onların kârlılığı olmaktadır. Bu ise, işletmenin müşterilerine kabul edilebilir kalitedeki mal ve hizmeti, onlar için katlanılan maliyeti aşan bir fiyattan sunmasıyla ulaşılan bir sonuçtur. İşletme yönetiminin belli bir başarıya ulaşabilmesi, mamulün satış fiyatı ve maliyeti yanında, kalite düzeyini de göz önünde bulundurmasına bağlıdır. Diğer bir ifadeyle, işletme yönetimi mamul için bu üç boyutu dengelemek durumundadır. Kalite mamulün yerine getirdiği fonksiyonla ilgili bir kavramdır. Bir mamulun fonksiyonu belirli bir ihtiyacı karşılamaksa, "kalite' ihtiyaca uygunluk olarak tanımlanabilir. Bu durumda "yüksek kalite" ihtiyacı tam anlamıyla karşılama olmaktadır. Kalite ile güvenilirlik birbirleriyle çok yakın ilişki içinde olan iki kavramdırlar. Güvenilirlik bir mamulün belli bir zaman içinde fonksiyonunu yerine getirme kabiliyetini ortaya koyarken, kalite mamulün herhangi bir zamanda kabulünü önermektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20527
Appears in Collections:1985 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1_14.pdf3.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons